Černošice
Černošice

Struktura a role orgánů města


Zastupitelstvo

schema zastupitelstva

 • Nejvyšší orgán samosprávy města – 21 zastupitelů zvolených občany města v komunálních volbách.
 • Schází se zpravidla každých 6-8 týdnů (v průměru 8x ročně).
 • Zasedání jsou veřejná, svolává a řídí je starosta.
 • Podklady k jednání i zápis z něj jsou veřejně přístupné s vyloučením osobních údajů.
  • Z řad zastupitelů se volí 7členná rada včetně starosty a místostarosty.

viz Zastupitelstvo

Výbory zastupitelstva

schema vybory zastupitelstva

 • Poradní a kontrolní orgány zastupitelstva.
 • O zřízení a složení rozhoduje zastupitelstvo.
 • Výboru vždy předsedá člen zastupitelstva.
 • Členy mohou být zástupci veřejnosti.
  • Finanční a kontrolní výbor se zřizují povinně dle zákona o obcích, který stanoví jejich pravomoci aj.
  • Scházejí se dle potřeby a dohody.
    

viz Výbory

Starosta, místostarosta

Zvoleni zastupitelstvem.

starosta znazorneni Starosta – statutární zástupce města, svolává a řídí jednání zastupitelstva a rady, stojí v čele Městského úřadu
viz Starosta
místostarosta znázornění

Místostarosta – zastupuje starostu, vykonává samostatné činnosti
viz Místostarosta

Rada

schema rady

 • Výkonný orgán města – volený zastupitelstvem.
 • 7 členů vč. starosty a místostarosty
 • Schází se zpravidla 1x za 14 dní
 • Schůze jsou neveřejné, svolává je starosta.
 • Zápisy s vyloučením osobních údajů jsou veřejně přístupné.

 • viz Rada

Komise rady

schema komisi

 • Poradní orgány rady, pracovní skupiny.
 • O zřízení a složení rozhoduje rada.
 • Členy, vč. předsedy, mohou být zástupci veřejnosti.
 • O počtu komisí, jejich zaměření, složení i velikosti rozhoduje rada.
   
 • viz Komise

 

Za tuto stránku odpovídá J. Drahokoupilová

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie: Foto Petr Kubín