Černošice
Černošice

Výbory zastupitelstva


Zastupitelstvo obce zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory, přičemž je vždy povinno zřídit finanční a kontrolní výbor.

Finanční výbor
Grantový výbor
Kontrolní výbor
Výbor pro územní plánování

 

 Finanční výbor


Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města

Složení:
Tomáš Kratochvíl, předseda výboru
Petr Lágner
Antonín Krudenc
Petr Ullrich
David Otava
Jiří Pergl
Jakub Špetlák
tajemník výboru: Jana Ullrichová, vedoucí finančního odboru

 

Zápisy:
2023  
21.6.2023      
22.2.2023 3.3.2023 19.4.2023 17.5.2023
2022  
28.11.2022        

 

 

 

 Grantový výbor

 


 

1. se zabývá grantovou politikou města
2. dává podněty zastupitelstvu ohledně grantové politiky města
3. rozděluje alokované peníze v jednotlivých grantových programech města

 

Složení:
Lenka Kalousková, předsedkyně výboru
Jan Fara
Matěj Němec
Pavel Cejnar
Simona Kysilková Šnajperková
Magdalena Pánková
Jan Vodička
Michaela Voldřichová
Barbora Nováková
tajemník výboru: Pavla Nováčková, referentka úseku kultury

 

Zápisy:
2023  
22.2.2023        

 

 

 

 Kontrolní výbor

 


Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva města a rady města, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města

Složení:
Tomáš Jandura, předseda výboru
Karel Müller
Josef Kraus
Slávka Kopačková
Michal Strejček
Marek Jeřicha
Josef Mareš
tajemník výboru: Zuzana Bacíková, vedoucí právního odboru

 

Zápisy:
2023  
8.11.2023        

 

 

 

 Výbor pro územní plánování

 


 

1. se vyjadřuje k návrhům na dílčí změny územního plánu a regulačních plánů předložených pověřeným zastupitelem;
2. slouží jako poradní orgán pověřenému zastupiteli ve věci změn územního plánu a regulačních plánů;
3. dává podněty pověřenému zastupiteli k prověření změn v územním plánu a regulačních plánech;
4. aktivně se podílí na přípravě územních studií, které mají dle platného územního plánu vzniknout;
5. monitoruje návrhy změn územních plánů v okolních obcích a návrhy změn zásad územního rozvoje Středočeského kraje a dává podněty orgánům města k podání námitek a připomínek k těmto návrhům

 

Složení:
Tomáš Hlaváček, předseda výboru
František Čejka
Petr Wolf
Jakub Špetlák
Jiří Dvořák
Michal Strejček
Vladimír Voldřich
tajemník výboru: Klára Zvěrevová, vedoucí odboru ÚP

 

Zápisy:
2023  
16.8.2023 11.10.2023
11.1.2023  
2022  
8.11.2022        

 

Za tuto stránku odpovídá J. Drahokoupilová

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Foto: Petr Kubín