Vyhledávání

rozšířené vyhledávání
Černošice
Černošice

 

 Úřední hodiny pro odbor územního plánování (Černošice) pouze: Středa 8:00 – 17:00 – telefonní hovory + osobní návštěvy

Výbory zastupitelstva


Zastupitelstvo obce zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory, přičemž je vždy povinno zřídit finanční a kontrolní výbor.

Finanční výbor
Grantový výbor
Kontrolní výbor
Výbor pro územní plánování

 Finanční výbor


Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města

Složení:
Tomáš Kratochvíl, předseda výboru
Petr Lágner
Petr Ullrich
Ondřej Pařík
David Otava
Jiří Pergl
Jaroslav Janda

tajemník výboru: Jana Ullrichová, vedoucí finančního odboru

Zápisy:  

2018  
    7.11.2018 16.1.2019 20.2.2019    

 

 Grantový výbor


1. se zabývá grantovou politikou města
2. dává podněty zastupitelstvu ohledně grantové politiky města
3. rozděluje alokované peníze v jednotlivých grantových programech města

Složení:
Lenka Kalousková, předsedkyně výboru
Jan Fara
František Čejka
Pavel Cejnar
Simona Kysilková Šnajperková
Ondřej Pařík
Barbora Malá
Michal Trešl
Michaela Šlesingerová

tajemník výboru: Adéla Červenková, referent OŠKCR

Zápisy:

2019  
20.2.2019        

 Kontrolní výbor


Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva města a rady města, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města

Složení:
Tomáš Jandura, předseda výboru
Karel Müller
Josef Kraus
Barbora Ullrichová
Jiří Škoda
Michal Strejček
Václav Řepa
Jakub Špetlák
Přemysl Mališ

tajemník výboru: Zuzana Bacíková, vedoucí právního odboru

Zápisy:  

2018  
         

 

 Výbor pro územní plánování


1. se vyjadřuje k návrhům na dílčí změny územního plánu a regulačních plánů předložených pověřeným zastupitelem;
2. slouží jako poradní orgán pověřenému zastupiteli ve věci změn územního plánu a regulačních plánů;
3. dává podněty pověřenému zastupiteli k prověření změn v územním plánu a regulačních plánech;
4. aktivně se podílí na přípravě územních studií, které mají dle platného územního plánu vzniknout;
5. monitoruje návrhy změn územních plánů v okolních obcích a návrhy změn zásad územního rozvoje Středočeského kraje a dává podněty orgánům města k podání námitek a připomínek k těmto návrhům

Složení:
Tomáš Hlaváček, předseda výboru
Petr Wolf
Petr Pánek
Vladimír Soukeník
Jakub Špetlák


tajemník výboru: Alexandra Vlasáková, asistentka odboru

Zápisy:  

2018  
         

 

 

Za tuto stránku odpovídá J. Drahokoupilová