Černošice
Černošice

Výbory zastupitelstva


Zastupitelstvo obce zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory, přičemž je vždy povinno zřídit finanční a kontrolní výbor.

Finanční výbor
Grantový výbor
Kontrolní výbor
Výbor pro územní plánování

 

 Finanční výbor


Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města

Složení:
Tomáš Kratochvíl, předseda výboru
Petr Lágner
Antonín Krudenc
Petr Ullrich
David Otava
Jiří Pergl
Jakub Špetlák
tajemník výboru: Jana Ullrichová, vedoucí finančního odboru

 

Zápisy:
2024  
13.2.2024 4.3.2024      
2023  
12.12.2023        
7.7.2023 8.8.2023 20.9.2023 10.10.2023 28.11.2023
22.2.2023 3.3.2023 19.4.2023 17.5.2023 21.6.2023
2022  
28.11.2022        

 

 Grantový výbor


1. se zabývá grantovou politikou města
2. dává podněty zastupitelstvu ohledně grantové politiky města
3. rozděluje alokované peníze v jednotlivých grantových programech města

 

Složení:
Lenka Kalousková, předsedkyně výboru
Jan Fara
Matěj Němec
Pavel Cejnar
Simona Kysilková Šnajperková
Magdalena Pánková
Jan Vodička
Michaela Voldřichová
Barbora Nováková
tajemník výboru: Pavla Nováčková, referentka úseku kultury

 

Zápisy:
2024  
         
2023  
22.2.2023        

 

 

 Kontrolní výbor


Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva města a rady města, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města

Složení:
Tomáš Jandura, předseda výboru
Karel Müller
Josef Kraus
Slávka Kopačková
Michal Strejček
Marek Jeřicha
Josef Mareš
tajemník výboru: Zuzana Bacíková, vedoucí právního odboru

 

Zápisy:
2024  
         
2023  
8.11.2023        

 

 Výbor pro územní plánování


1. se vyjadřuje k návrhům na dílčí změny územního plánu a regulačních plánů předložených pověřeným zastupitelem;
2. slouží jako poradní orgán pověřenému zastupiteli ve věci změn územního plánu a regulačních plánů;
3. dává podněty pověřenému zastupiteli k prověření změn v územním plánu a regulačních plánech;
4. aktivně se podílí na přípravě územních studií, které mají dle platného územního plánu vzniknout;
5. monitoruje návrhy změn územních plánů v okolních obcích a návrhy změn zásad územního rozvoje Středočeského kraje a dává podněty orgánům města k podání námitek a připomínek k těmto návrhům

 

Složení:
Tomáš Hlaváček, předseda výboru
František Čejka
Petr Wolf
Jakub Špetlák
Jiří Dvořák
Michal Strejček
Vladimír Voldřich
tajemník výboru: Klára Zvěrevová, vedoucí odboru ÚP

 

Zápisy:
2024  
3.1.2024 24.1.2024      
2023  
16.8.2023 11.10.2023
11.1.2023  
2022  
8.11.2022        

 

Za tuto stránku odpovídá J. Drahokoupilová

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie