Černošice
Černošice

Nařízení města

 


2017

2016

2015

2014

2013

Regulace reklamy na území města Černošice:

2011

  • Nařízení města Černošice č. 1/2011, kterým se stanovují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost v zimním období, na území města Černošice (zde ke stažení) - příloha zde a mapa zde.
  • Nařízení města Černošice č. 2/2011 o rozsahu, způsobu a lhůtách odstaňování (zmírňování) závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků - včetně přílohy č. 1 (zde ke stažení); příloha č. 2; mapa zde
  • Nařízení města Černošice 3/2011, kterým se vydává Tržní řád včetně přílohy, která vymezuje místa pro prodej a poskytování služeb.

Starší nařízení města jsou uložena v archivu zde, případně na vyžádání u asistentky starosty MěÚ Černošice. 

Za tuto stránku odpovídá Z. Bacíková