Černošice
Černošice

Obecně závazné vyhlášky


Úplná znění některých obecně závazných vyhlášek města Černošice

 
Níže jsou uvedena úplná znění některých obecně závazných vyhlášek vydaných městem Černošice. Tato znění jsou aktuálním textem a zohledňují veškeré změny, které byly přijaty. Text jednotlivých změn (novel) v podobě samostatně přijatých obecně závazných vyhlášek naleznete v textu níže pod příslušným rokem vydání.
 

ÚZ OZV o ochraně veřejného pořádku

 

2019
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o ochraně veřejného pořádku (vyhláška č. 2/2019)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o ochraně veřejného pořádku (vyhláška č. 1/2019)

2018

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o ochraně veřejného pořádku (vyhláška č. 1/2018)

2017

Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o ochraně veřejného pořádku (vyhláška č. 3/2017)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o ochraně veřejného pořádku (vyhláška č. 2/2017)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Černošice (vyhláška č. 1/2017)

2016

Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o ochraně veřejného pořádku (vyhláška č. 3/2016)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Černošice (vyhláška č. 2/2016)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her (vyhláška č. 1/2016)

2015

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se mění vyhláška č. 4/2012 o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2014 (vyhláška č. 2/2015)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o ochraně veřejného pořádku (vyhláška č. 1/2015)

2014

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2012 o místních poplatcích (vyhláška č. 2/2014)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, kterou se stanoví společný školský obvod základní školy (vyhláška č. 1/2014)

2012

Obecně závazná vyhláška č. 4/2012 o místních poplatcích (vyhláška č. 4/2012)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, kterou se vydává Požární řád města Černošice (vyhláška č. 2/2012)

2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011, kterou mění obecně závazná vyhláška 1/2008, kterou se stanoví místní koeficient pro výpočet daně z nemovitostí u některých staveb (vyhláška č. 5/2011)

Obecně závazná vyhláška č. 4/2011, kterou se stanoví místní koeficient pro výpočet daně z nemovitostí (vyhláška č. 4/2011)

2008

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008, kterou se stanoví koeficient pro výpočet daně z nemovitosti u některých staveb (vyhláška č. 1/2008)

2005

Obecně závazná vyhláška č. 5/2005 o ochraně životního prostředí na veřejných prostranstvích u řeky Berounky (vyhláška o ochraně životního prostředí na veřejných prostranstvích u řeky Berounky č. 5/2005)

2001

Obecně závazná vyhláška č. 36/2001, kterou se ve Městě Černošice zřizuje Městská policie (vyhláška o zřízení městské policie č. 36/2001)

Seznam platných obecně závazných vyhlášek města Černošice.

Vyhlášky, které zrušují platnost jiných vyhlášek.

Zrušené (neplatné) obecně závazné vyhlášky poskytne na požádání asistentka právního odboru M.Otavová.

 

Za tuto stránku odpovídá Z.Bacíková