Černošice
Černošice

Obecně závazné vyhlášky


Úplná znění některých obecně závazných vyhlášek města Černošice

 
Níže jsou uvedena úplná znění některých obecně závazných vyhlášek vydaných městem Černošice. Tato znění jsou aktuálním textem a zohledňují veškeré změny, které byly přijaty. Text jednotlivých změn (novel) v podobě samostatně přijatých obecně závazných vyhlášek naleznete v textu níže pod příslušným rokem vydání.
 

ÚZ OZV o ochraně veřejného pořádku

 

2019
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místních poplatcích (vyhláška č. 3/2019)
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o ochraně veřejného pořádku (vyhláška č. 2/2019)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o ochraně veřejného pořádku (vyhláška č. 1/2019)

2018

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o ochraně veřejného pořádku (vyhláška č. 1/2018)

2017

Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o ochraně veřejného pořádku (vyhláška č. 3/2017)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o ochraně veřejného pořádku (vyhláška č. 2/2017)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Černošice (vyhláška č. 1/2017)

2016

Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o ochraně veřejného pořádku (vyhláška č. 3/2016)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Černošice (vyhláška č. 2/2016)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her (vyhláška č. 1/2016)

2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o ochraně veřejného pořádku (vyhláška č. 1/2015)

2014

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, kterou se stanoví společný školský obvod základní školy (vyhláška č. 1/2014)

2012

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, kterou se vydává Požární řád města Černošice (vyhláška č. 2/2012)

2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011, kterou mění obecně závazná vyhláška 1/2008, kterou se stanoví místní koeficient pro výpočet daně z nemovitostí u některých staveb (vyhláška č. 5/2011)

Obecně závazná vyhláška č. 4/2011, kterou se stanoví místní koeficient pro výpočet daně z nemovitostí (vyhláška č. 4/2011)

2008

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008, kterou se stanoví koeficient pro výpočet daně z nemovitosti u některých staveb (vyhláška č. 1/2008)

2005

Obecně závazná vyhláška č. 5/2005 o ochraně životního prostředí na veřejných prostranstvích u řeky Berounky (vyhláška o ochraně životního prostředí na veřejných prostranstvích u řeky Berounky č. 5/2005)

2001

Obecně závazná vyhláška č. 36/2001, kterou se ve Městě Černošice zřizuje Městská policie (vyhláška o zřízení městské policie č. 36/2001)

Seznam platných obecně závazných vyhlášek města Černošice

Vyhlášky, které zrušují platnost jiných vyhlášek

Zrušené (neplatné) obecně závazné vyhlášky poskytne na požádání asistentka právního odboru M. Otavová.

 

Za tuto stránku odpovídá Z. Bacíková