Černošice
Černošice

Úřad


Městský úřad vykonává veřejnou správu nejen pro samotné město Černošice, ale také jako tzv. obec s rozšířenou působností - ORP zajišťuje státní správu pro celé území okresu Praha-západ.

Obcí s rozšířenou působností (tzv. obcí III. stupně) byly Černošice ustanoveny po zrušení okresních úřadů  od roku 2003. Patříme ke speciálním ORP, které mají zákonnou povinnost vykonávat státní správu na pracovišti mimo své území – na území hl. m. Prahy, aby byla zajištěna jeho dobrá dostupnost pro klienty z celého území.

mapa ORP ČernošiceV našem správním obvodu je 79 obcí okresu Praha-západ. Žije v nich cca 140 000 obyvatel a jejich počet dál dynamicky vzrůstá. V samotných Černošicích žije cca 7 000 obyvatel a představují tak jedno ze šesti podobně velkých center okresu.

 

 

V čele úřadu stojí tajemnice, tuto funkci na MěÚ Černošice od roku 2019 vykonává
Mgr. Terezie Jenisová. Tajemnice je zaměstnancem města a je odpovědná starostovi za plnění úkolů úřadu v samostatné i přenesené působnosti. Tajemnice má personální pravomoci a je přímá nadřízená vedoucích odborů, samostatných oddělení, případně úseků.

Většina zaměstnanců vykonávajících agendu státní správy

(např. odbor občansko správních a dopravně správních činností, živnostenský úřad, odbor životního prostředí, přestupků a další) sídlí v budovách MěÚ v Praze, a to konkrétně v budově Ministerstva práce a sociálních věcí v Podskalské 19, a v ulici Václavská 12 (odbor sociálních věcí a zdravotnictví). Radnice města Černošice se nachází na adrese Riegrova 1209, Černošice, nicméně od roku 2019 se počítá s jejím přesídlením do nově zrekonstruované vily Tišnovských v  Karlštejnské 259. 
Dalšími detašovanými pracovišti v Černošicích jsou Technické služby, Městská policie, knihovna, Dům s pečovatelskou službou a dočasně přestěhovaná část Finančního odboru. Město Černošice je rovněž zřizovatelem základní školy, základní umělecké školy, čtyř mateřských škol, Jednotky sboru dobrovolných hasičůMěstské policie. Celkový počet zaměstnanců města zařazených do úřadu je přibližně 245.