Černošice
Černošice

Dům s pečovatelskou službou

Odbor dům s pečovatelskou službou


Kontakty

 

 • Odbor Dům s pečovatelskou službou zajišťuje celkový provoz DPS Černošice na Vráži. Podmínky přijímání do DPS, včetně ceníků a fotografií naleznete na těchto stránkách: www.dpscernosice.cz

 

 • Odbor Dům s pečovatelskou službou zajišťuje provoz terénní pečovatelské služby na území města Černošice.
 •  Odbor Dům s pečovatelskou službou zajišťuje aktivizační programy pro seniory z        Černošic.

Příprava a uzavírání nájemních smluv na byty v DPS, smluv na užívání pečovatelské služby a dalších sociálních služeb

 

Pečovatelská služba města Černošice poskytuje službu, která usnadňuje život klientů podporou a pomocí dle jejich potřeb, aby mohli žít ve svých domácnostech navyklým způsobem života.

Zabezpečujeme klientům na území města Černošice:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • fakultavní služby dle platného ceníku (pouze v případě volné kapacity)

Naše služby poskytujeme v pracovní dny od 7.30 hod. do 16.00 hod. Mimo uvedené dny a hodiny dle osobní domluvy.

Našich služeb mohou využít:

 • senioři a osoby, které mají sníženou soběstačnost a jejichž zdravotní stav vyžaduje pomoc jiné osoby
 • lidé se zdravotním a kombinovaným postižením
 • věková kategorie 18+

Naše služba má kapacitu 130 klientů.

Telefony: 725 388 564  vedoucí služby

              723 504 573  sociální pracovník

              725 923 777  pečovatelka

              725 051 326  pečovatelka

              720 960 065  pečovatelka

              725 926 776  pečovatelka

Více informací o pečovatelské službě na zde: www.dpscernosice.cz

Službu spolufinancuje:

logo

Dotazníkový průzkum spokojenosti


 

Za tuto stránku odpovídá M. Strejček