Černošice
Černošice

Finanční odbor

Kontakt

Potřebuji si zařídit ...

Místní poplatky

Transparentní účty města

Transparentní bankovní účty - informace a seznam s přímými odkazy

Rozpočet města

Aktuální rozpočet města Černošice

Další informace

Činnost odboru

 • Zajišťuje přípravu návrhu rozpočtu, zpracování a jeho schválení.
 • Zajišťuje hospodaření města podle rozpočtového provizória.
 • Připravuje a předkládá ke schválení a realizuje rozpočtové změny.
 • Kontroluje dodržování rozpočtové kázně, hospodárnosti a vynakládaných finančních
 • prostředků.
 • Zpracovává přehled hospodaření města.
 • Připravuje a zpracovává podklady pro jednání finančního výboru, včetně činnosti tajemníka výboru.
 • Koordinuje předkládání podkladů pro přezkum hospodaření města.
 • Provádí přípravu k odsouhlasení závěrečného účtu.
 • Zpracovává finanční analýzy, střednědobé a dlouhodobé výhledy financování města.
 • Podílí se na přípravě ekonomických podkladů k žádostem o finanční prostředky z prostředků EU.
 • Realizuje hotovostní a bezhotovostní platby v souladu s vnitřními předpisy města a městského úřadu.
 • V souladu s platnou účtovou osnovou a zákonem o účetnictví vede účetnictví města.
 • Zabezpečuje chod hlavních pokladem, zúčtování peněžních prostředků z příručních pokladen odborů a odvod peněžních prostředků do banky.
 • Připravuje za město jako daňového poplatníka daňová přiznání.
 • Provádí finanční vypořádání se státem, s krajem a ostatními právními subjekty.
 • Zabezpečuje platební styk s bankami.
 • Zabezpečuje úvěrování rozpočtu města.
 • Na základě pokynů rady města zřizuje nebo ruší bankovní účty města.
 • Sleduje stav peněžních prostředků na bankovních účtech a o případných nesrovnalostech informuje neprodleně starostu.
 • Zajišťuje fakturaci vodného a stočného na základě dat zjištěných Odborem investic a správy majetku.
 • Zabezpečuje vymáhání pohledávek za město z přenesené působnosti i za městskou policii.
 • Vyúčtovává, vybírá, vymáhá a kontroluje místní poplatky (ze psů, ze vstupného, z pobytu a za komunální odpad).
 • Zajišťuje podklady pro statistický úřad.
 • Ve spolupráci s odborem vedení města zajišťuje veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací.

 

Za tuto stránku odpovídá J. Ullrichová

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0