Černošice
Černošice

Veřejné sbírky

 

Veřejná sbírka "Noha pro Sebíka"

 

Veřejná sbírka "Noha pro Sebíka" je vyhlášená městem Černošice za účelem zajištění finančních prostředků na zakoupení bionické nohy, její údržbu a úpravy a dále na související péči (zdravotní, lázeňská, rehabilitační a jiná) a další výdaje spojené s péčí o Sebastiana.

Výtěžek sbírky může být použit na podporu i jiného dítěte s obdobným onemocněním.

Konání veřejné sbírky schválila svým usnesením č. R/45/14/2020 rada města na jednání dne 11. května 2020. Sbírka byla řádně ohlášena Krajskému úřadu Středočeského kraje, který vydal dne 13. 5. 2020 Osvědčení o datu přijetí oznámení o konání sbírky. Sbírka je konána od 15. května 2020 na území České Republiky na dobu neurčitou. Ve věcech veřejné sbírky je za město oprávněná jednat Ing. Jana Ullrichová, vedoucí finančního odboru.

Bližší informace o veřejné sbírce.

Odkaz na web Základní školy Černošice.

Sbírkový účet číslo 182-388063349/0800 vedený Českou spořitelnou, a.s. je transparentním účtem. Aktuální stav na účtu je možné ověřit zde.

Město Černošice, finanční odbor na vyžádání poskytne potvrzení ve smyslu § 15, odst. 1) o příspěvku do veřejné sbírky. Potvrzení lze uplatit pro daňové přiznání za rok, ve kterém byla částka na účet připsána. Podmínky uplatnění odpočtu příspěvku. Žádosti o potvrzení s uvedením identifikačních údajů (jméno, příjmení, adresa poplatníka daně, poukázaná částka, případně číslo účtu, ze kterého byl příspěvek zaslán) posílejte na e-mail jana.ullrichova@mestocernosice.cz.

Město Černošice děkuje za poskytnutou podporu a za zaslané příspěvky.


Jana Ullrichová

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Romantická řeka: Foto Petr Kubín