Černošice
Černošice

Veřejné sbírky

 

Veřejná sbírka na podporu obyvatel Ukrajiny


„Zlepšení kvality života obyvatel Ukrajiny“

Sbírka je konána za účelem zajištění finančních prostředků na zakoupení agregátů na výrobu elektřiny, komunikačních prostředků a dalšího materiálního vybavení podle potřeb příjemce s tím, že peníze se sbírky mohou být poukázány přímo příjemci na Ukrajině v hotovosti nebo převodem na nákup tohoto vybavení, případně prostřednictvím humanitárních organizací.

Konání veřejné sbírky schválila svým usnesením č. R/3/27/2022 rada města na jednání dne 5. prosince 2022. Sbírka byla řádně ohlášena Krajskému úřadu Středočeského kraje, který vydal dne 9. 12. 2022 Osvědčení o datu přijetí oznámení o konání sbírky (532.88 kB). Sbírka je konána od 10. prosince 2022 na území České Republiky na dobu neurčitou. Ve věcech veřejné sbírky je za město oprávněná jednat Ing. Jana Ullrichová, vedoucí finančního odboru.

Sbírkový účet číslo 60038-388063349/0800 vedený Českou spořitelnou, a.s. je transparentním účtem. Aktuální stav na účtu je možné ověřit zde.

Město Černošice, finanční odbor na vyžádání poskytne potvrzení ve smyslu § 15, odst. 1) o příspěvku do veřejné sbírky. Potvrzení lze uplatit pro daňové přiznání za rok, ve kterém byla částka na účet připsána. Podmínky uplatnění odpočtu příspěvku. Žádosti o potvrzení s uvedením identifikačních údajů (jméno, příjmení, adresa poplatníka daně, poukázaná částka, případně číslo účtu, ze kterého byl příspěvek zaslán) posílejte na e-mail financni@mestocernosice.cz.

Město Černošice děkuje za poskytnutou podporu a za zaslané příspěvky.

 

Veřejná sbírka "Noha pro Sebíka"

 

Veřejná sbírka "Noha pro Sebíka" je vyhlášená městem Černošice za účelem zajištění finančních prostředků na zakoupení bionické nohy, její údržbu a úpravy a dále na související péči (zdravotní, lázeňská, rehabilitační a jiná) a další výdaje spojené s péčí o Sebastiana.

Výtěžek sbírky může být použit na podporu i jiného dítěte s obdobným onemocněním.

Konání veřejné sbírky schválila svým usnesením č. R/45/14/2020 rada města na jednání dne 11. května 2020. Sbírka byla řádně ohlášena Krajskému úřadu Středočeského kraje, který vydal dne 13. 5. 2020 Osvědčení o datu přijetí oznámení o konání sbírky. Sbírka je konána od 15. května 2020 na území České Republiky na dobu neurčitou. Ve věcech veřejné sbírky je za město oprávněná jednat Ing. Jana Ullrichová, vedoucí finančního odboru.

Bližší informace o veřejné sbírce.

Odkaz na web Základní školy Černošice.

Sbírkový účet číslo 182-388063349/0800 vedený Českou spořitelnou, a.s. je transparentním účtem. Aktuální stav na účtu je možné ověřit zde.

Město Černošice, finanční odbor na vyžádání poskytne potvrzení ve smyslu § 15, odst. 1) o příspěvku do veřejné sbírky. Potvrzení lze uplatit pro daňové přiznání za rok, ve kterém byla částka na účet připsána. Podmínky uplatnění odpočtu příspěvku. Žádosti o potvrzení s uvedením identifikačních údajů (jméno, příjmení, adresa poplatníka daně, poukázaná částka, případně číslo účtu, ze kterého byl příspěvek zaslán) posílejte na e-mail financni@mestocernosice.cz.

Město Černošice děkuje za poskytnutou podporu a za zaslané příspěvky.


Jana Ullrichová

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Foto: Petr Kubín