Černošice
Černošice

Odbor informatiky


Kontakt

Další informace

Odkazy

Uživatelská podpora

 • Přihlášení k Helpdesku helpdesk.mestocernosice.cz
 • Hlášení poruch v případě nefunkčnosti počítačové sítě - l.154

Dokumenty a interní formuláře

Činnost odboru

 • Podílí se na metodice a implementaci zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
 • Zajišťuje technologickou připravenost agendových informačních systémů a na
 • komunikaci se základními registry.
 • Podílí se na tvorbě strategie IS a koncepčních dokumentů, návrh architektury sítě.
 • Provádí vnitřní audit IT a zpracovává podklady pro metody řízení kvality.
 • Provádí metodické řízení projektů, informační strategie města.
 • Spolupracuje s obcemi zapojenými do projektu TC 06.
 • Metodicky provádí řízení systému GINIS.
 • Navrhuje nastavení politik a přístupových práv, koncepci architektury sítě a nastavení
 • bezpečnostních prvků v rámci platných politik.
 • Provádí komplexní správu všech hardwarových komponent, aktivních prvků, operačních systémů, serverů a počítačů.
 • Provádí údržbu, správu a opravy informačních systémů města a informačních systémů v majetku třetí strany.

 

Atestace ISVS
 

Za tuto stránku odpovídá B. Sajdl