Černošice
Černošice

Oddělení komunitního plánování, sociální prevence pro dospělé a bydlení

Kontakt

Činnost oddělení

 • mapuje sociální a návazné služby na území ORP, zpracovává podklady a spolupracuje s Krajským úřadem při tvorbě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, koordinuje poskytování sociálních služeb na území ORP – komunitní plánování
 • poskytuje základní a odborné sociální poradenství
 • realizuje činnosti sociální práce ve prospěch jednotlivců, rodin a skupin v nepříznivé sociální situaci nebo takovou situací ohrožených, sociálně vyloučeným či sociálním vyloučením ohroženým, osobám po ukončení hospitalizace nebo pobytové léčby závislostí, osobám bez přístřeší, osobám v bytové nebo hmotné nouzi či osobám bytovou nebo hmotnou nouzí ohroženým, osobám ohroženým násilným chováním vykázané osoby a osobám ohroženým rizikovým způsobem života apod.
 • spolupracuje s potravinovou bankou
 • spolupracuje s obecními a městskými úřady, krajským úřadem, poskytovateli sociálních a zdravotních služeb, úřady práce, soudy a dalšími státními a nestátními organizacemi provádí depistážní činnost zaměřenou na vyhledávání jednotlivců, rodin a skupin osob ohrožených soc. vyloučením, osob ohrožených sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osob, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, osob, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností,  zprostředkovává soc. služby
 • zajišťuje spolupráci a koordinaci činností v rámci inter a multidisciplinární spolupráce zahájené a realizované v zájmu řešení nepříznivé sociální situace osob, skupin, komunit (i v rámci preventiv. aktivit)
 • navštěvuje klienty ve výkonu trestu odnětí svobody či ve vazbě, spolupracuje s nimi na řešení jejich nepříznivé situace
 • spolupracuje s Vězeňskou službou ČR a s Probační a mediační službou ČR
 • zpracovává individuální plán mladého dospělého podle zákona č. 363/2021 Sb. o sociálněprávní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • vyjíždí do terénu, zajišťuje doprovody klientů, mapuje individuální potřeby osob, skupin a komunit v nepříznivé sociální situaci, vytváří návrhy jejího řešení, společného plánování a hodnocení
 • zajišťuje sociální prevenci a poskytování sociálně-právního poradenství osobám bez přístřeší, osobám v bytové nebo hmotné nouzi či osobám bytovou nebo hmotnou nouzí ohroženým, osobám ohroženým násilným chováním vykázané osoby a osobám ohroženým rizikovým způsobem života
 • vede Standardizovaný záznam sociálního pracovníka a další související dokumentace
 • spolupracuje s odbory a odděleními napříč úřadem
 • dodržuje etické principy a zásady sociálního pracovníka (např. Etický kodex sociálních pracovníků ČR)
 • zajišťuje koordinovanou podporu a case management sociálních služeb v jednotlivých obcích ORP

Vykonává další činnosti v sociální oblasti:

 • vykonává činnosti veřejného opatrovnictví
 • vykonává činnosti romského poradce
 • vykonává činnosti spojené s organizací sociálních pohřbů
 • zajišťuje osvětu sociální práce
 • kontaktní místo pro bydlení (v plánu od r. 2025)

Za tuto stránku odpovídá R. Běloušková

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie