Černošice
Černošice

Oddělení sociální pomoci


Kontakty

Informace pro občany Ukrajiny

Činnost oddělení

 • realizuje činnosti sociální práce ve prospěch jednotlivců, rodin a skupin v nepříznivé sociální situaci nebo takovou situací ohrožených, sociálně vyloučeným či sociálním vyloučením ohroženým, osobám po ukončení hospitalizace nebo pobytové léčby závislostí, osobám bez přístřeší, osobám v bytové nebo hmotné nouzi či osobám bytovou nebo hmotnou nouzí ohroženým, osobám ohroženým násilným chováním vykázané osoby a osobám ohroženým rizikovým způsobem života apod.
 • zajišťuje sociální poradenství, pomáhá při vyřízení dávek, hledání bydlení, zaměstnání, zprostředkování a zajištění sociálních a návazných služeb, kompenzačních pomůcek apod.
 • Spolupracuje s klientem při řešení pro něj náročné životní situace, spolupracuje s rodinou klienta, spolupůsobí na zlepšení podmínek v rodině, pokud to situace vyžaduje
 • provádí sociální šetření v přirozeném prostředí klientů
 • aktivně vyhledává občany v nepříznivé sociální situaci
 • mapuje individuální potřeby osob, skupin a komunit v nepříznivé sociální situaci, vytváří návrhy jejího řešení, společného plánování a hodnocení
 • navštěvuje klienty ve VTOS či VV a spolupracuje s nimi na řešení jejich nepříznivé situace
 • poskytuje krizovou intervenci, krizovou pomoc
 • spolupracuje s obecními a městskými úřady, krajským úřadem, poskytovateli sociálních a zdravotních služeb, úřady práce, soudy a dalšími státními i nestátními organizacemi či neziskovými institucemi
 • zpracovává Standardizovaný záznam sociálního pracovníka
 • vydává  doporučení k uzavření nebo  vypovězení smlouvy o nájmu v bytech zvláštního určení, pokud byl před nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb. zřízen byt zvláštního určení ze státních prostředků  nebo za přispění státu
 • Osobám se zdravotním postižením bezplatně vydává "Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou".
 • rozhodnutím stanoví rodičům úhradu za stravu a péči u dětí umístěných na základě rozhodnutí soudu do domova pro osoby se zdravotním postižením
 • vykonává agendu romského poradce
 • vykonává agendu veřejného opatrovníka
 • mapuje sociální a návazné služby na území ORP, zpracovává podklady a spolupracuje s krajem při tvorbě SPRSS, koordinuje poskytování sociálních služeb na území ORP
 • zastupuje při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby osobu, která podle lékařského  posudku vydaného poskytovatelem zdravotních služeb není schopna sama jednat  a nemá zákonného zástupce  nebo opatrovníka
 • ustanovuje zvláštního příjemce důchodové dávky

 

Další informace

 • Příjem žádostí a vyřízení dávek do agendy MěÚ Černošice nespadá, vyřizuje je Úřad práce Praha-západ, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7-Letná, tel.  950 152 111. Na oddělení Vám můžeme pouze poskytnout sociální poradenství v oblasti dávek pro osoby se zdravotním postižením, tj. příspěvek na mobilitu, příspěvek na péči, příspěvek na zvláštní pomůcku, průkaz osoby se zdravotním postižením, dále dávky hmotné nouze, tj.  příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, okamžitou mimořádnou pomoc a dávky státní sociální podpory, tj. rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné, dávky pěstounské péče. 

 

Za tuto stránku odpovídá Mgr. Radka Běloušková, DiS.

 

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie