Černošice
Černošice

Oddělení zdravotnictví, školství a ekonomiky odboru


Kontakt

 

Činnost úseku

Zdravotnictví:
  • Vydává označení vozidla praktického lékaře ve službě.
  • Vydává žádanky a recepty s modrým pruhem na léčebné prostředky obsahující psychotropní a omamné látky (tzv. opiátové recepty).
  • Vede evidenci vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst.
  • Vede agendu přestupků na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst.
Školství:
  • Zpracovává návrhy rozpisu rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu poskytovaných v souladu se zásadami stanovenými ministerstvem a krajskými normativy a předává je Krajskému úřadu.
  • Připravuje a zpracovává podklady pro rozpočet za školy, předškolní a školská zařízení v rozsahu působnosti obce ORP Černošice na základě metodiky KÚ Středočeského kraje.
  • Každé čtvrtletí zajišťuje sběr statistických výkazů P1-04 za školy, předškolní a školská zařízení v rozsahu působnosti obce ORP Černošice a dále je zasílá ke zpracování na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“).
  • Shromažďuje a zpracovává data ke zpracování statistických výkonových výkazů za školy, předškolní a školská zařízení v rozsahu působnosti obce ORP Černošice na základě metodiky MŠMT a dále je zasílá ke zpracování na MŠMT.
  • Připravuje podklady pro zúčtování prostředků státního rozpočtu poskytovaných krajským úřadem školám, předškolním a školským zařízením v rozsahu působnosti obce ORP Černošice závazným postupem a podle společných pokynů MŠMT a Ministerstva financí k zúčtování prostředků státního rozpočtu a předává výsledky Zúčtování krajskému úřadu.

Za tuto stránku odpovídá Š. Boková

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Železniční most: Foto Petr Kubín