Černošice
Černošice

Odbor územního plánování


Kontakt

Úřední hodiny                    (Riegrova 1209, Černošice)

PO + ST  8:00 - 17:00   -   telefonní hovory + osobní návštěvy

ostatní dny (ÚT, ČT a PÁ) - pouze telefonní hovory

Pořizovatelé územních plánů na území ORP Černošice

 

Příslušnost referentů k jednotlivým obcím na území ORP Černošice pro zpracování závazných stanovisek

 

 

Potřebuji si zařídit ...

Územně plánovací dokumentace, její tvorba a změny

Orgán územního plánování jako dotčený orgán

 • Závazné stanovisko orgánu územního plánování jako dotčeného orgánu k územnímu řízení

 

 Formuláře

 • Návrh na pořízení územního plánu obce nebo jeho změny-pdf ,doc
 • Připomínka k návrhu územního plánu-pdf, doc
 • Námitka proti návrhu územního plánu-pdf, doc
 • Žádost o územně plánovací informaci-pdf, doc
 • Podnět k pořízení regulačního plánu-pdf, doc
 • Žádost o vydání regulačního plánu-pdf, doc
 • Žádost o vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování-pdf, doc

 

Další informace

Územně plánovací dokumentace

Činnost odboru

 • Vykonává působnost úřadu územního plánování pro správní území obce s rozšířenou působností (ORP) Černošice podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.
 • Podílí se formou poradenství a odborné pomoci starostovi, místostarostům, radě města, zastupitelstvu města, komisím rady města a výborům zastupitelstva města na procesu územního plánování města.
 • Plní dílčí úkoly uložené mu v oblasti územního plánování orgány města.

Interaktivní mapové sytémy

 

 

Za stránku odpovídá Ing. Helena Ušiaková