Černošice
Černošice

Odbor územního plánování


Kontakt

Úřední hodiny                    (Riegrova 1209, Černošice)

ST  8:00 - 17:00   -   telefonní hovory + osobní návštěvy

 

Pořizovatelé územních plánů na území ORP Černošice

 

Příslušnost referentů k jednotlivým obcím na území ORP Černošice pro zpracování závazných stanovisek

Přehled počtu přijatých/vydaných žádostí o vydání závazného stanoviska - stav ke dni 12.2.2019

 

Potřebuji si zařídit ...

Územně plánovací dokumentace, její tvorba a změny

Orgán územního plánování jako dotčený orgán

  • Závazné stanovisko orgánu územního plánování jako dotčeného orgánu k územnímu řízení

 

 Formuláře

 

Další informace

Územně plánovací dokumentace

Činnost odboru

  • Vykonává působnost úřadu územního plánování pro správní území obce s rozšířenou působností (ORP) Černošice podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.
  • Podílí se formou poradenství a odborné pomoci starostovi, místostarostům, radě města, zastupitelstvu města, komisím rady města a výborům zastupitelstva města na procesu územního plánování města.
  • Plní dílčí úkoly uložené mu v oblasti územního plánování orgány města.

Interaktivní mapové sytémy

 

 

Za stránku odpovídá Ing. Helena Ušiaková