Černošice
Černošice

Oddělení kultury


Kontakt

Potřebuji si zařídit ...

Další informace

Činnost oddělení

 • Zabezpečuje pořádání nebo spolupořádání kulturních akcí v režii nebo pod záštitou města (koncerty, výstavy, přednášky, divadelní představení, zábavné programy) a pořádá městské slavnosti.
 • Seznamuje veřejnost s konáním kulturních akcí, jejichž je město pořadatelem nebo spolupořadatelem.
 • Zabezpečuje odbornou spolupráci se Základní uměleckou školou Černošice, ZŠ a MŠ.
 • Koordinuje spolkovou činnost a pomoc při organizaci této činnosti a spolupracuje se spolky zájmové a umělecké činnosti dětí a mládeže.
 • Poskytuje technickou výpomoc při organizaci veřejných akcí.
 • Spravuje majetek, vč. zajištění provozu svěřených nemovitých prostor.
 • Podílí se na výrobě městského zpravodaje.
 • Spolupracuje při zabezpečování grantových řízení.
 • Spolupracuje na procesu výroby kroniky města, a letopisecké komisi poskytuje podporu pro práci s archivními materiály.
 • Spolupracuje se správním odborem na zajištění vítání nových občánků.
 • Zabezpečuje provoz Městské knihovny Františky Plamínkové, která:
  • je základní knihovnou s univerzálním knihovním fondem. Je součástí systému knihoven a dalších institucí vykonávajících informační, kulturní a vzdělávací činnosti,
  • zajišťuje rovný přístup všem občanům bez rozdílu k veřejným knihovnickým a informačním službám vymezených knihovním zákonem,
  • buduje a zpřístupňuje univerzální knihovní fond se zřetelem k informačním a kulturním potřebám občanů všech sociálních a národnostních skupin města,
  • poskytuje výpůjční služby, meziknihovní služby, informační služby, donáškovou službu a tiskové služby. Knihovna též poskytuje bibliografické, referenční a faktografické informace,
  • Organizuje výchovné programy a soutěže pro děti.

 

Za tuto stránku odpovídá P. Blaženín

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Autor: Radim Jasek