Černošice
Černošice

Oddělení personálně-mzdové


Činnost oddělení

 
 • Zajišťuje komplexní personální agendu pro městský úřad, zastupitele i městskou policii.
 • Řeší pracovněprávní záležitosti při realizaci personální politiky městského úřadu.
 • Vedení personální evidence a souvisejících smluvních vztahů.
 • Zabezpečuje agendu spojenou s výběrem uchazečů o zaměstnání, včetně zadávání inzerátů na webové portály.
 • Zajišťuje přípravu a realizaci výběrových řízení na požadovaná pracovní místa.
 • Zajišťuje agendu odměňování zaměstnanců městského úřadu.
 • Zpracovává koncepce v oblasti vzdělávání zaměstnanců s ohledem na účelnost a efektivnost, na potřeby odborných útvarů.
 • Zpracovává návrh rozpočtu na vzdělávání zaměstnanců na daný rok, sleduje a kontroluje jeho čerpání.
 • Vytváří metodiku vzdělávání zaměstnanců a vede evidence vzdělávání zaměstnanců v požadované formě.
 • Vyhotovuje a aktualizuje ve spolupráci s vedoucími odborů plány vzdělávání a zabezpečuje jejich naplňování.
 • Provádí a sleduje statistiky o stavu zaměstnanců městského úřadu.
 • Zpracovává podklady pro plány, rozbory a analýzy na úseku práce s lidskými zdroji.
 • Zajišťuje realizaci benefitů pro zaměstnance městského úřadu dle kolektivní smlouvy.
 • Navrhuje a zpracovává vnitřní předpisy městského úřadu určující metodiku v oblasti personální a odměňování.
 • Zpracovává podklady a předává informace odborové organizaci dle zákoníku práce a kolektivní smlouvy (vyjma platových).
 • Komunikuje s orgány státní správy.

Kontakt

 

 

 

Za tuto stránku odpovídá T. Brodová

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mokropeský masopust