Černošice
Černošice

Úsek asistentek


Činnost úseku

 • Zajišťuje a vykonává sekretářské, informační a organizační služby pro starostu, místostarostu a tajemníka MěÚ.
 • Zajišťuje přípravu jednání rady města a zastupitelstva města po stránce organizační a obsahové včetně provádění zápisů, evidence usnesení a jejich archivaci.
 • Zajišťuje informační a organizační servis pro členy rady města a zastupitelstva města.
 • Zajišťuje přípravu a průběh voleb za obecní úřad a připravuje veškeré podklady pro splnění úkolů ve volbách, které plní starosta.
 • Zajišťuje vyřizování petic, stížností, oznámení a podnětů.
 • Zajišťuje vyřizování žádostí o poskytování informací a zpracovává výroční zprávu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.
 • Zajišťuje přípravu a průběh referenda.
 • Vede evidenci stížností.
 • Vede evidenci koordinovaných stanovisek.
 • Zajišťuje podklady pro vydání stanoviska k žádosti o udělení státního občanství České republiky.
 • Zajišťuje aplikaci metod řízení kvality: benchmarking
 • Vede evidenci vnitřních předpisů včetně jejich originálů a podílí se na tvorbě vnitřních předpisů.
 • Spolupracuje s odborovou organizací včetně aktualizace intranetu.
 • Zajišťuje činnost škodní komise.

Kontakt

Za tuto stránku odpovídá G. Bejrová

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie