Černošice
Černošice

Úsek krizového řízení a vnitřní kontroly


Covid-19

Vše o očkování ve Středočeském kraji

Nouzový stav a mimořádná opatření – co aktuálně platí

Aktuální mimořádná a ochranná opatření ministerstva zdravotnictví ke Covid-19

PES: Protiepidemický systém ČR – stupně pohotovosti dle aktuální epidemiologické situace

Matice opatření PES

Covid-19 v ČR: Otevřené datové sady a sady ke stažení

Ptačí chřipka

Informace pro drobnochovatele

Seznam asanačních svozců na území Středočeského kraje k 1. 1. 2021

Pravidla pro řešení situací spojených s výskytem vysocepatogenní aviární influenzy pro období jaro 2021 ve Středočeském kraji

Postup očisty po sběru volně žijících uhynulých ptáků

Povodně

Hlásná a předpovědní povodňová služba

Povodňové scénáře pro území ORP Černošice

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe pro období 2015 - 2021

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe pro období 2021 - 2027

Povodňový plán ORP Černošice

Povodňový plán města Černošice

Výstražné informace - Český hydrometeorologický ústav

Portál krizového řízení Středočeského kraje

 

 

Krizové řízení je nedílnou součástí řízení státu, organizace či jiné instituce, které mají zájem na svém rozvoji. Jeho cílem je předcházet vzniku možných mimořádných událostí a krizových situací, zajistit všeobecnou přípravu na zvládnutí potenciálně možných krizových situací, zajistit zvládnutí těchto situací v rámci působnosti Středočeského kraje (orgán krizového řízení) a úkolů uložených vyššími orgány krizového řízení, nastartovat obnovu společenského života v postiženém území a další rozvoj. Aktuálně a v širších souvislostech je krizové řízení chápáno jako nástroj pro zajištění trvale udržitelného rozvoje společnosti, organizace, území a státu.
 
Podle § 2 písm.a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů se rozumí „krizovým řízením souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo ochranou kritické infrastruktury“.

Druhy krizových stavů

 

Všeobecné zásady chování při mimořádné situaci

  1. zachovejte klid, jednejte s rozmyslem, nepodléhejte panice;
  2. pokud jste původcem, nebo jste zjistil mimořádnou událost volejte na některé z tísňových čísel - 112, 150, 155, 158;
  3. lze volat i na městskou (obecní) policii - 156;
  4. tísňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně (bez karty nebo mince i z automatu);
  5. varujte ostatní ohrožené osoby;
  6. chraňte sebe a podle možností a schopností pomozte chránit i další osoby;
  7. poskytněte pomoc, nejste-li schopni pomoci, tak opusťte okamžitě ohrožený prostor;
  8. uposlechněte pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů státní správy a samosprávy;
  9. pro děti do školek a škol nechoďte, učitelé zajistí jejich ochranu.

 

Informace k přípravě na řešení krizové situace

 

Kontakt

 

Za tuto stránku odpovídá M. Bartůněk