Černošice
Černošice

Úsek krizového řízení a vnitřní kontroly


Kontakty na jednotlivé zaměstnance

 

AKTUALITY 

 1. Logo MZV

DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí

Projekt Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.

Poskytnuté informace slouží Ministerstvu zahraničních věcí k rozesílání hromadných e-mailů a SMS všem zaregistrovaným osobám, které se v daném cizím státě nacházejí, a tím jim poskytovat důležité informace nebo je včas varovat před případným hrozícím nebezpečím plynoucím z přírodních katastrof, bezpečnostních incidentů a hrozeb i sociálních nepokojů.

 1. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze – Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

 Od 12. 9. 2022 je možnost nechat se proti onemocnění Covid-19 přeočkovat modifikovanou vakcínou

 

Další informace naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví: www.ceskoockuje.cz a covid.gov.cz.

 

Výsledek obrázku pro ukrajina   Migrační vlna z Ukrajiny

vlajka

Informace pro občany Ukrajiny registrované v městě Černošice

Інформація для громадян України, зареєстрованих у місті Чорношице

 

Odkazy na další informace

Portál krizového řízení

 

COVID-19 | Onemocnění aktuálně od MZČR     Koronavirus - informace a odkazy

 

Povodeň 2002 - činnost      Povodně - informace, rady a kontakty

 

Bouřka a tornádo; Foto: pixels    Počasí

 

Hasičský záchranný sbor České republiky udělí medaile - Hasičský záchranný sbor České republikyHZS Středočeského kraje - VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO! Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje hledá zájemce pro obsazení pracovního místa REFERENT MAJETKOVÉ SPRÁVY – oddělení provozní a správy majetku.NÁSTUP OD LEDNA 2019.  http://www.hzscr.cz/clanek ...  HZS ČR - Informace

Aktuality | Radonový program ČR Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB)

Úvod

HZS Zlínského kraje - Evakuace - Hasičský záchranný sbor České republiky          Rady obyvatelstvu

 

Znak Ministerstva obrany České republikyZnak AČR Informace - MO ČR a AČR

 

                 Ptačí chřipka

 

Prevence kriminality | Česká agentura pro standardizaciPrevence kriminality

Výsledek obrázku pro znak město černošice             ORP Černošice - zdroje ohrožení

                                 Informace o stavu distribuční soustavy

Tento odkaz na internetové stránky společnosti ČEZ Distribuce, a. s. obsahuje v případě vzniku mimořádné situace informace o aktuálním stavu elektrické distribuční soustavy.

 

Úsek krizového řízení a kontroly

 1. Kontroluje, zda jsou dodržovány právní předpisy, přija tá opatření a stanovené postupy v rámci činností na městském úřadě.
 2. Kontroluje, zda jsou rozpoznávána rizika vztahující se k činnostem městského úřadu a zda jsou přijímána odpovídající opatření.
 3. Kontroluje, zda zavedený kontrolní systém je dostatečně účinný, reaguje včas na změny ekonomických podmínek, právních podmínek při vydávání nových resp. změnách stávajících právních předpisů, provozních a jiných podmínek.
 4. Souhrnně zajišťuje připravenost na mimořádné události a krizové situace.
 5. Stanovuje a komplexně zajišťuje opatření pro případ mimořádných událostí a krizových situací na ochranu obyvatelstva.
 6. Zabezpečuje řešení krizových situací.
 7. Zabezpečuje výkon státní správy ve věcech obrany, krizového řízení, ochrany utajovaných informací a evidence válečných hrobů a pietních míst.
 8. Plní úkoly vyplývající z pověření bezpečnostního ředitele.
 9. Avizuje kontrolu webových stránek města, popřípadě jejich úpravu.
 10. Předkládá návrhy na střednědobý a roční plán kontrol.
 11. Vede evidenci vnitřních předpisů včetně jejich originálů.
 12. Podílí se na tvorbě vnitřních předpisů.
 13. Administruje intranet.

 

Kontakty na jednotlivé zaměstnance

 

Za tuto stránku zodpovídá Bc. Richar Řezáč

 


 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Autor: Radim Jasek