Černošice
Černošice

Úsek krizového řízení a vnitřní kontroly

Krizové řízení


Kontakt

Krizové řízení je nedílnou součástí řízení státu, organizace či jiné instituce, které mají zájem na svém rozvoji. Jeho cílem je předcházet vzniku možných mimořádných událostí a krizových situací, zajistit všeobecnou přípravu na zvládnutí potenciálně možných krizových situací, zajistit zvládnutí těchto situací v rámci působnosti Středočeského kraje (orgán krizového řízení) a úkolů uložených vyššími orgány krizového řízení, nastartovat obnovu společenského života v postiženém území a další rozvoj. Aktuálně a v širších souvislostech je krizové řízení chápáno jako nástroj pro zajištění trvale udržitelného rozvoje společnosti, organizace, území a státu.
 
Podle § 2 písm.a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů se rozumí „krizovým řízením souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo ochranou kritické infrastruktury“.
 

Druhy krizových stavů a legislativa.

Všeobecné zásady chování při mimořádné situaci

  1. zachovejte klid, jednejte s rozmyslem, nepodléhejte panice;
  2. pokud jste původcem, nebo jste zjistil mimořádnou událost volejte na některé z tísňových čísel - 112, 150, 155, 158;
  3. lze volat i na městskou (obecní) policii - 156;
  4. tísňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně (bez karty nebo mince i z automatu);
  5. varujte ostatní ohrožené osoby;
  6. chraňte sebe a podle možností a schopností pomozte chránit i další osoby;
  7. poskytněte pomoc, nejste-li schopni pomoci, tak opusťte okamžitě ohrožený prostor;
  8. uposlechněte pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů státní správy a samosprávy;
  9. pro děti do školek a škol nechoďte, učitelé zajistí jejich ochranu.

 

Informace k přípravě na řešení krizové situace

 

 

Za tuto stránku odpovídá M. Bartůněk