Černošice
Černošice

Migrační vlna z Ukrajiny

Prodloužení nouzového stavu do 30. června 2022 23:59 hodin

 

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 25. května 2022 č. 439

o dalším prodloužení nouzového stavu v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu

Vláda

I. podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, prodlužuje do 30. června 2022 23:59 hodin nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 2. března 2022 č. 147, o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky, které bylo vyhlášeno pod č. 43/2022  Sb., a to na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 19. května 2022 č. 242;
II. stanoví, že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata;

 

Usnesení vlády o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu č. 256/2022 

Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky č. 147/2022

vlajka

Informace pro občany Ukrajiny registrované v městě Černošice

Інформація для громадян України, зареєстрованих у місті Чорношице

Ministerstvo financí             Ministerstvo financí ČR

Informace pro obecní úřady ve věci prominutí místních poplatků uprchlíkům přicházejícím z Ukrajiny

V souladu s § 16b zákona o místních poplatcích může obecní úřad, jako správce poplatku, z úřední moci poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout při mimořádných, zejména živelných událostech. Za mimořádnou událost lze nepochybně považovat i příchod většího počtu uprchlíků z Ukrajiny v souvislosti s probíhajícím válečným konfliktem. 

Pro potřeby obecních úřadů je přiložen k využití Vzor prominutí místního poplatku z důvodu mimořádné události (.DOCX, 14 kB).


Zákony

Zákon č. 65/2022 ze dne 17. března 2022 o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

​Zákon č. 66/2022 ze dne 17. března 2022 o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení  v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. 

Zákon č. 67/2022 ze dne 17. března 2022 o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaný invazí vojsk Ruské federace.


Ukrajina leták

Ukrajina leták UK

 

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Autor: Radim Jasek