Černošice
Černošice

Úsek kultury


Kontakt

Potřebuji si zařídit ...

Další informace

Činnost úseku

 • Zabezpečuje pořádání nebo spolupořádání kulturních, sportovních a společenských akcí v režii nebo pod záštitou města (koncerty, výstavy, přednášky, divadelní představení, zábavné programy).
 • Seznamuje veřejnost s konáním kulturních, sportovních a společenských akcí, jejichž je město pořadatelem nebo spolupořadatelem.
 • Zabezpečuje odbornou spolupráci se Základní uměleckou školou Černošice, ZŠ a MŠ Černošice.
 • Koordinuje spolkovou činnost a pomoc při organizaci této činnosti.
 • Spolupracuje při zabezpečování grantových řízení.
 • Spolupracuje s kluby turistů a s organizacemi působícími na úseku cestovního ruchu.
 • Pořádá městské slavnosti.
 • Spolupracuje s kroužky zájmové a umělecké činnosti dětí a mládeže.
 • Organizuje výchovné programy a soutěže pro děti.
 • Zabezpečuje chod městské knihovny a spolupráci s klubem čtenářů.
 • Zabezpečuje meziknihovní výpůjční službu.

 

Za tuto stránku odpovídá P. Blaženín