Černošice
Černošice

Oddělení zemědělství, lesnictví a myslivosti


Kontakt

Další informace

Činnost oddělení

 • Lesnictví
  • Rozhoduje o žádostech nebo z moci úřední.
  • Ukládá pokuty a opatření k nápravě.
  • Povoluje výjimky a stanovuje podmínky.
  • Vydává závazná stanoviska a uplatňuje stanoviska.
  • Provádí dozor.
  • Uděluje a odnímá licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře.
  • Pověřuje výkonem funkce odborného lesního hospodáře.
  • Vede evidenci nájmů a výpůjček pozemků určených k plnění funkcí lesa.
  • Zajišťuje zpracování lesních hospodářských osnov.
  • Ustanovuje lesní stráž a zrušuje ustanovení lesní stráže.
  • Soustřeďuje údaje lesní hospodářské evidence.
 • Obchod s reprodukčním materiálem
  • Ukládá pokuty.
  • Vykonává dozor.
 • Myslivost
  • Rozhoduje o žádostech nebo z moci úřední.
  • Ukládá pokuty.
  • Povoluje výjimky a stanovuje podmínky.
  • Uplatňuje stanoviska.
  • Provádí dozor.
  • Ustanovuje a odvolává myslivecké stráže a hospodáře.
  • Uznává honitby, provádí jejich změny a vede jejich evidenci.
  • Registruje honební společenstva.
  • Vede a zpracovává myslivecké statistiky.
  • Vydává a odebírá lovecké lístky.
  • Vydává plomby a lístky o původu zvěře.
 • Rybářství
  • Vydává a odebírá rybářské lístky.
  • Ustanovuje a odvolává rybářské stráže a vede jejich evidenci.
  • Ukládá pokuty.
 • Ochrana zemědělského půdního fondu
  • Rozhoduje o žádostech nebo z moci úřední.
  • Ukládá pokuty.
  • Provádí dozor a ukládá opatření k odstranění závad.
  • Vydává závazná stanoviska, uplatňuje stanoviska a stanovuje podmínky.
  • Vede evidenci o použití sedimentů na pozemcích ZPF.
 • EIA

Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

 

Za tuto stránku odpovídá S. Mihal

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Foto: Petr Kubín