Černošice
Černošice

Oddělení občanských agend

Kontakt

Informace

 Oddělení zajišťuje následující agendy:

Pracoviště Podskalská, Praha 2

je vhodné využít objednávkového systému

  • matrika: ověřují se matriční doklady do ciziny (vyšší ověření tzv. superlegalizace, apostille), povoluje nahlédnutí do druhopisů matričních knih a sbírek listin (matriky okresu Praha-západ),

umožňuje sepsání žádostí o zapsání matričních údálostí pro zvláštní matriku Brno, přijímá souhlasné prohlášení o určení otcovství k dítěti, prohlášení o volbě druhého jména, prohlášení o navrácení se k předešlému příjmení, prohlášení o zkrácené (bez -ová) podobě příjmení (bez ohledu na trvalé bydliště)

  • evidence obyvatel: poskytování údajů z evidenčního systému evidence obyvatel (bez ohledu na trvalý pobyt),

rušení trvalého pobytu, ukončování trvalého pobytu na území ČR a ohlášení doručovací adresy (jen pro osoby s trvalým bydlištěm Černošice)

  • veškeré činnosti: Czech POINT, ověřování listin a podpisů, občanské průkazy, cestovní doklady

Pracoviště Karlštejnská, Černošice (budova radnice)

je nezbytné využít objednávkového systému

  • matrika: povoluje nahlédnutí do matričních knih a sbírek listin, příjímá žádosti o změně jména a příjmení, vystavuje prvopisy a duplikáty matričních dokladů, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, osvědčení pro uzavření církevního sňatku, příjímá žádosti pro uzavření sňatku (působnost pro obce Černošice a Vonoklasy),

umožňuje sepsání žádostí o zapsání matričních údálostí pro zvláštní matriku Brno, přijímá souhlasné prohlášení o určení otcovství k dítěti, prohlášení o volbě druhého jména, prohlášení o navrácení se k předešlému příjmení, prohlášení o zkrácené  (bez -ová) podobě příjmení (bez ohledu na místo trvalého pobytu)

  • evidence obyvatel: poskytování údajů z evidenčního systému evidence obyvatel (bez ohledu na trvalý pobyt),

přihlašování k trvalému pobytu, rušení trvalého pobytu, ukončování trvalého pobytu na území ČR a ohlášení doručovací adresy (jen pro město Černošice)

  • Czech POINT, ověřování listin a podpisů, občanské průkazy (s výjimkou občanských průkazů bez strojově čitelných údajů), cestovní doklady, volební agendavítání občánků

Za tuto stránku odpovídá R. Haugvic

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie