Černošice
Černošice

Pro autoškoly

 Registrace autoškoly

 • před podáním žádosti o registraci je vhodné dohodnout si schůzku a seznámit se s chodem agendy autoškolství a organizací (prováděním) zkoušek žadatelů o řidičské oprávnění

Žádost o vydání registrace (685.3 kB)

Přílohy žádosti:

 • technický průkaz vozidel, na kterých budete provádět výcvik, (pokud vozidlo není evidováno na žadatele o registraci, doložte smlouvu s majitelem vozidla, ze které bude zřejmé, že souhlasí s používáním svého vozidla ve Vaší autoškole)
 • profesní osvědčení a řidičský průkaz osob provádějících výuku a výcvik

splnění podmínek u osoby, která bude provádět výuku zdravotnické přípravy (např. doklady o vzdělání, zaměstnání apod.)

 •  prokázání právního vztahu k výukovým prostorům (např. nájemní nebo podnájemní smlouva dle zákona č. 89/2012 Sb.)
 • prokázání právního vztahu k autocvičišti nebo cvičné ploše nebo k řidičskému trenažéru (např. nájemní nebo podnájemní smlouva dle zákona č. 89/2012 Sb.)
 • živnostenský list (originál nebo ověřená kopie)

 

Doporučujeme pro urychlení řízení dále uvést kontaktní spojení, nejlépe číslo mobilního telefonu a kontaktní email.

 • Správní poplatek je 2.000 Kč

 Změna registrace

 • Změna v registraci musí být učiněna do 15 dní
 • V případě změny rozsahu výuky a výcviku podléhá správnímu poplatku ve výši 1.000 Kč
 • Přílohy žádosti o změnu musí odpovídat měněným skutečnostem

 Schvalování vozidel k výuce a výcviku v autoškole

 • Žádost se vyřizuje na pracovištích registru vozidel

Přílohy:

 1. doklad o technické prohlídce vozidla, pokud od zaregistrování vozidla uplynula doba delší než 1 rok
 2. písemný souhlas vlastníka vozidla, není-li vlastník žadatelem
 3. technický průkaz nebo osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla
 4. doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů (potvrzení o montáži druhého ovládání u dvoustopých vozidel)

Žádost o schválení výcvikového vozidla v autoškole

Do registrace může být vloženo pouze takové vozidlo, které je k výcviku schváleno a uvedené má zapsané v technických průkazech.

 

 Oznamování zahájení výuky a výcviku žadatelů

 • seznam žadatelů o řidičská oprávnění zařazených do výuky a výcviku provozovatel musí doručit zdejšímu úřadu datovou schránkou, fyzicky na podatelnu nebo na adresu elektronické podatelny s veškerými náležitostmi; na e-mailová podání není brán zřetel

 

 Organizace zkoušek žadatelů o řidičské oprávnění

 • Městský úřad Černošice přiděluje zkouškové termíny autoškolám podle jejich požadavků. Požadavek se zasílá na e-mail komisari@mestocernosice.cz a zdejší úřad ho musí obdržet do 15. dne kalendářního měsíce předcházejícího.
 • Obvykle autoškoly dostanou informaci o přidělených termínech mezi 20. a 22. dnem v měsíci, který předchází měsíci, ve kterém zkoušky budou. Součástí informace o termínu přidělených zkoušek je i jméno zkušebního komisaře a rozsah skupin, které může zkoušet.

 

 Zasílání seznamu žadatelů přihlášených ke zkoušce:

 • Autoškola zasílá seznam přihlášených ke zkoušce obvykle 48 hodin před konáním zkoušky, oficiální podání je prostřednictvím datové schránky, fyzicky na podatelně, dále se seznam žadatelů posílá na e-mailovou adresu komisari@mestocernosice.cz, čímž se komisařům urychlí práce se seznamem zkoušených
 • Seznam žadatelů musí importovatelný do programu eTesty a programu „Seznam žadatelů“ (tzv. kandidát list), tedy ve formátu otevřených dat, ke stažení "zde (718.67 kB)"

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie