Černošice
Černošice

Oddělení dopravy a správy komunikací


Kontakt

Kontakty na jednotlivé zaměstnance

Prosíme klienty, aby vzali na vědomí, že si v případě návštěvy stavebního úřadu ve dnech mimo pondělí a středu budou referenti stavebního úřadu k dispozici v době od 8,00 do 12,00 hod. pouze po předchozí telefonické nebo emailové dohodě a ověření přítomnosti příslušného pracovníka v daném termínu. Referenti v tyto dny často pobývají v terénu na místních šetřeních a nemusí být na pracovišti přítomni.

Děkujeme za pochopení.

Činnost oddělení

Vykonávané činnosti pro správní obvod obce s rozšířenou působností:

 • vykonává státní odborný dozor v silniční dopravě
 • rozhoduje o uzavírkách a objížďkách na silnicích II.a III. třídy
 • rozhoduje o zřízení vjezdu ze silnic II. a III. třídy
 • rozhoduje o zvláštním užívání silnic II. a III. třídy
 • povoluje výjimky ze staveb v ochranném pásmu silnic II. a III. třídy
 • povoluje umístění pevné překážky na vozovkách silnic II. a III. třídy
 • uplatňuje stanoviska k územním plánům a regulačním plánům měst a obcí
 • vydává závazná stanoviska k územním řízením staveb připojujících se na silnice II. a III. třídy
 • stanovuje místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
 • vykonává státní odborný dozor nad silnicemi II. a III.třídy
 • projednává přestupky a správních delikty ve věcech dálnic a silnic podle zákona č. 13/1997 Sb.
 • vykonává speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací.

Výkon činnosti Silničního správního úřadu pro celé území obce Černošice.

Upozonění

Z důvodů náročnosti činnosti odboru a časté práci jednotlivých referentů v terénu jsou konzultace mimo pondělí a středu možné pouze po telefonické či emailové dohodě a ověření přítomnosti dotčeného pracovníka a to v době od 8,00 do 12,00 hodin.

Formuláře pro podávání žádostí najdete na stránce Formuláře a letáky.
Dokumenty doručované veřejnou vyhláškou najdete na stránce Úřední deska v části Odbor stavební úřad.
 

Za tuto stránku odpovídá P. Pelešková