Černošice
Černošice

Oddělení registrací


Kontakt

 

Informace

 • Přijímá a zpracovává ohlášení živností volných, řemeslných a vázaných a žádosti o koncese.  Přijímá a zpracovává oznámení změn údajů a dokladů.
 • Eviduje přerušení provozování živnosti a pokračování v provozování živnosti.
 • Vydává výpisy z živnostenského rejstříku po ohlášení živnosti, žádosti o koncesi nebo oznámení změny.
 • Rozhoduje o udělení koncese, včetně projednání žádosti s příslušnými orgány státní správy.
 • Vydává vyrozumění o provedených zápisech do živnostenského rejstříku.
 • Rozhoduje o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo.
 • Informuje příslušné orgány o provedených zápisech do živnostenského rejstříku.
 • Přijímá a zpracovává žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele.
 • Eviduje přerušení provozování zemědělské výroby.
 • Vydává osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele.
 • Rozhoduje o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele.
 • Vydává výpisy z evidence zemědělského podnikatele a potvrzení o určitém zápisu v evidenci.
 • Rozhoduje o zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele.
 • Na žádost vydává výpisy z živnostenského rejstříku, potvrzení o určitém zápisu a sestavy.
 • Plní funkci centrálního registračního místa, tzn. přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení vůči finančnímu úřadu, oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění a oznámení o vzniku volných pracovních míst a jejich obsazení, od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění.
 • Plní funkci jednotného kontaktního místa podle zákona o volném pohybu služeb, tzn. poskytuje informace pro získání oprávnění k poskytování služby v ČR i v jiných státech EU, poskytuje obecné informace o opravných prostředcích proti rozhodnutí správních orgánů a o možnostech řešení sporů, obecné informace o požadavcích týkajících se ochrany spotřebitele v jiných členských státech, poskytuje kontaktní údaje sdružení nebo jiných právnických osob, které mohou poskytovatelům i příjemcům služeb poskytovat praktickou pomoc, zprostředkovává podání jiným správním orgánům.
 • Provádí aktualizaci dat v informačních systémech v návaznosti na základní registry.
 • Provádí vidimaci a legalizaci. 

Za tuto stránku odpovídá Ing. Hana Vyhnalová

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie