Černošice
Černošice

Oddělení registrací


Kontakt

Informace

 • přijímá a zpracovává ohlášení živností a žádosti o koncese včetně jejich změn
 • eviduje přerušení a pokračování v provozování živnosti
 • vydává výpisy z živnostenského rejstříku podle §47 Živnostenského zákona
 • rozhoduje o udělení koncese, včetně projednání žádosti s orgány státní správy
 • vykonává činnosti centrálního registračního místa podle zákona o živnostenských úřadech
 • přijímá a zpracovává žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele včetně jejich změn
 • vydává osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele
 • vykonává činnosti kontaktního místa veřejné správy (CzechPOINT)
 • rozhoduje o zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele
 • vystavuje doklady o zániku živnostenského oprávnění
 • vydává výpisy z živnostenského rejstříku podle §60 Živnostenského zákona
 • vykonává činnosti centrálního registračního místa podle zákona o živnostenských úřadech
 • rozhoduje o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele 

Za tuto stránku odpovídá Ing. Hana Vyhnalová