Černošice
Černošice

Petice a stížnosti


Petice a stížnosti jsou taková podání nebo sdělení, která mají upozornit na nějaký nedostatek, nesprávné jednání nebo nečinnost úřední osoby. Městský úřad Černošice má nastaven systém příjmu a zpracování petic a stížností, který je popsán zde:

Místo, kde lze podat stížnost:

Elektronická podání lze učinit zasláním podání na adresu podatelna@mestocernosice.cz nebo přes datovou schránku (ID: u46bwy4).

Podání v listinné podobě lze učinit v hodinách pro veřejnost prostřednictvím obou pracovišť podatelny.

Stížnosti prosíme adresovat odboru vedení města.

O přijatých stížnostech a peticích vedeme evidenci v elektronické spisové službě.

Petice

Petice je legislativní zkratkou zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů (dále jen petiční zákon), pro žádosti, návrhy a stížnosti ve věcech veřejného zájmu nebo jiného společného zájmu, který patří do působnosti orgánů, kterému je předložena.

Rada, případně zastupitelstvo obce, tedy orgán, který od občanů petici obdržel, musí zanalyzovat, zda jde o žádost, návrh, připomínku nebo podnět, dále také určit, zda věcný obsah petice je v působnosti orgánu, kterému byl doručen.

Aby se rada obce musela peticí, která je v podobě žádosti, zabývat, stanoví zákon o obcích, že musí být podepsána nejméně 0,5% občanů obce. Takovouto žádost musí rada obce projednat na svém zasedání nejpozději do 60 dnů, je-li určena zastupitelstvu, pak zastupitelstvo nejpozději do 90 dnů. Zabývat se jimi musí bez ohledu na počet podepsaných.

Podle § 16 odst. 2 písm. f) zákona o obcích smí podat žádosti, návrhy, připomínky a podněty občané obce starší 18 let, případně fyzické osoby starší 18 let, které v obci vlastní nemovitost, dále také fyzické osoby starší 18 let, které jsou cizím státním občanem, mají v obci trvalý pobyt a stanoví-li to o nich mezinárodní smlouva.

Při podání petice k vyřízení musí být pod jejím textem dle § 5 odst. 1 zákona č. 85/1990 Sb., petičního zákona, uvedeno jméno, příjmení a bydliště osoby, která petici podává, v případě, že ji podává zřízený petiční výbor, je třeba, aby byly pod peticí uvedeny výše jmenované údaje všech členů výboru a také osoby, která petiční výbor zastupuje.

Protože se jedná o žádost, návrh a stížnost, je třeba, aby sama petice obsahovala obecné náležitosti žádosti, návrhu a stížnosti.

Podpisové archy pak musí obsahovat dle § 4 odst. 1 petičního zákona jméno, příjmení a bydliště osoby, která se k petici připojuje. V případě, že podpisové archy neobsahují text petice, říká § 4 odst. 2 petičního zákona, že archy musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.

 

 

 Za tuto stránku odpovídá G. Bejrová

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie