Černošice
Černošice

Vnitřní předpisy


Městského úřadu Černošice

Organizační řád
Pracovní řád
Spisový a skartační řád
Finanční řád
Zadávání veřejných zakázek (od 7. 4. 2021)
Příprava a uzavírání nájemních smluv na byty v DPS, smluv na užívání pečovatelské služby a dalších sociálních služeb
Příprava materiálů pro radu a zastupitelstvo města
Pravidla pro vyřizování stížností a petic
Základní organizační směrnice pro zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - městský úřad
Zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na odboru technických služeb
Informační koncepce
Organizační směrnice požární ochrany

Pravidla pro poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Směrnice k zabezpečení plnění příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Provozní řád počítačové sítě
Úprava podmínek výkonu alternativního trestu - obecně prospěšné práce
Směrnice o pravidlech evidence, ukládání, kontrole smluv a smluvních závazků
Zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi (od 15. 7. 2018)
Zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Černošice (do 15. 7. 2018) + příloha č. 1 - 5

 

 Poznámka: Na vyžádání poskytneme i vnitřní předpisy, které nejsou přímo ke stažení.

 

 

 
Za tuto stránku odpovídá M. Konrádová

 

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie