Černošice
Černošice

Komunikace, stavební akce, projekty, dotace aj.

Za tuto stránku odpovídá J. Jiránek


Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Po kolika kolech jezdí motorka 

Dobrý den,

děkujeme Vám za Vaší otázku. Původní omezení obousměrného provozu v ulici K Lesíku na jednosměrný bylo, jak správně uvádíte, z důvodu probíhajících stavebních prací v okolí základní školy. Ty už skončily, ale jednosměrný provoz byl ponechán. Ohledně ponechání či neponechání jednosměrky v této ulici bylo vedeno mnoho diskusí, nejen na interní úrovni, ale i na městském FB. S diskusí nevyplynul převažující názor, naopak byly názory na jednosměrku či obousměrný provoz vyvážené. Po opakovaném zvažování všech argumentů, v kterých převažuje především hledisko zajištění bezpečnosti dětí v ranních a odpoledních hodinách, kdy je provoz kolem školy velmi hustý, jsme vyhodnotili jako potřebné, ponechání dosavadního jednosměrného režimu. Nynější situace umožňuje bezpečnější zastavení automobilů, které přivážejí děti do školy. V případě obousměrného provozu, který jsme si nedobrovolně vyzkoušeli v uplynulém roce při havárii vody ve Školní ulici, vznikají velmi nebezpečné situace. V letošním roce zadáme zpracování projektové dokumentace, kde bude znovu dopravní režim ulice prověřen.

Jiří Jiránek, 10. 2. 2020

Dobrý den,

zřízení parkoviště či odstavené plochy poblíž železniční zastávky neplánujeme, ani tam pro to není vhodný prostor. Podporujeme pěší dopravu na vlak, postupně zkvalitňujeme a doplňujeme chodníky, posilujeme autobusovou městskou linku. K Vámi zmíněné úpravě dopravního značení lze ještě zmínit, že se jí nemění celkový počet parkovacích míst v centru, jen se tímto způsobem vyjde vstříc klientům služeb a provozoven v příslušných lokalitách (radnice, pošta, clubkino, zimní stadion). Pro delší parkování lze použít jiná místa, např. Fügnerovu, Poštovní či Mládežnickou ulici.

22. 10. 2019

Dobrý den,

před časem jsme nechali vyprojektovat nové veřejné osvěltení v celé Mělnické ulici.  K jeho realizaci dojde v závislosti na investiční akci společnosti ČEZ Distribuce, která bude odpojovat vrchní vedení v Jičínské a Kladenské ulici. Při této příležitosti město uloží kabely veřjeného osvětlení do země a současně přepojí a provede nové osvětlení i v Mělnické ulici. Časový harmonogram nám ale dosud není znám.

Jiří Jiránek, 22. 10. 2019

Dobrý den,

jak bylo napsnáno u podobného příspěvku, město nemá u vlakové zastávky Černošice vhodný prostor k vybudování parkoviště. K tomu slouží prioritně parkoviště u vlakové zastávky Černošice - Mokropsy. Dlohodobé parkování je možné např. v ulicích Fügnerova, Poštovní či Mládežnická.

22. 10. 2019
Dobrý den,
 
děkujeme za Váš podnět. Město si již před časem nechalo zpracovat dopravní posouzení celé lokality kolem školy. Součástí dopravní studie jsou i zpomalovací prvky. Nyní probíhají jednání s architektem o lepším pojetí celé řešené lokality. na základě nich bude zpracována projektová dokumentace pro povolení stavby a výběr zhotovitele. K realizaci bychom chtěli přikročit nejlépe v následujícím roce, pokud do té doby budou všechna potřebná povolení vyřízena.
 
Jiří Jiránek
Jiří Jiránek, 16. 10. 2019

Dobrý den,

v celé oblasti "Lada" nejsou zpevněné chodníky a v následujících letech nemáme v plánu tuto investici realizovat. V Měsíční ulici byl do nedávna zvýšený provoz kvůli uzavřené hlavní silnici II/115. Rekonstrukce silnice ale již skončila a nedomníváme se, že ulice v dané oblasti jsou natolik dopravně zatížené, aby byla realizace chodníků (v celé oblasti) ve vztahu k ostatním prioritám a při omezených prostředcích v městském rozpočtu záměrem k realizaci v nejbližších letech.

Jiří Jiránek, 16. 10. 2019

Dobrý den,

vozidlo stojí plně v souladu s dopravními předpisy a nedopouští se žádného protiprávního jednání. Má platnou STK, není vedeno v databázi odcizených vozidel. MP se podařilo spojit telefonicky s provozovatelem vozidla, kterému bylo vysvětleno nevhodnost parkování na tomto místě s ohledem na stížené rozhledové podmínky při vyjíždění z ulice Školní do ulice Dr. Janského. Zdůrazněn byl také blížící se začátek školního roku a vytíženost blízkého přechodu dětmi při cestě do a ze školy. Provozovatel přislíbil vozidlo odstranit do týdne t.j.: 5.9.2019. Na vozidle je nějaký technický problém. MP nemá jiné možnosti, než provozovatele požádat o odstranění vozidla. Odtah vozidla není podle zákona možný, jelikož vozidlo netvoří překážku v silničním provozu.

Otmar Klimsza, 29. 8. 2019

Dobrý den,

 
ačkoliv je silnice dokončená, stavba jako taková ještě dokončena není. Na špatnou kvalitu zásypů kolem silnice jsme stavební firmu realizující pro Středočeský kraj rekonstrukci silnice od počátku upozorňovali a požadovali nápravu. Ta bude provedena v nejbližších dnech. Stavební firma se nyní soustředí na dokončení posledního úseku, aby mohla být silnice od 1. 9. otevřena. Hned poté budou prováděny úpravy zelených ploch kolem silnice od nádraží až na Vráž.

 

Jiří Jiránek, 28. 8. 2019

Dobrý den,

děkujeme Vám za e-mail. Spojili jsme se s firmou provádějící pro Středočeský kraj rekonstrukci silnice II/115 (Vrážské a Dobřichovické ulice). Stavbyvedoucí odmítl, že by nákladní automobily ze stavby jezdily ulicí Boženy Němcové i jinými místními komunikacemi na objízdných trasách pro osobní dopravu. Vozidla stavby jezdí v jednom směru přímo stavbou – Vrážskou ulicí a v druhém směru ulici Slunečnou a Dr. Janského. Dopravně inženýrské opatření, podle kterého je provedeno dopravní značení objízdných tras, schválila Policie ČR i silniční správní úřad. Zákaz vjezdu nákladních automobilů je umístěn na všech příjezdových trasách do města a objízdné trasy pro nákladní dopravu jsou značené ulicemi Dr. Janského a Slunečná. Z těchto důvodů nepovažujeme další značení zákazu vjezdu nákladních automobilů v ulicích na Vráži za potřebné. Pokud uvidíte Vaší ulicí projíždět nákladní automobily, zavolejte prosím ihned, naší městskou policii, kterou jsme na základě Vašeho podnětu požádali o provádění častějších kontrol nad dodržováním zákazu vjezdu nákladních automobilů do města.

Jiří Jiránek, 29. 7. 2019

Dobrý den,

město v současné době neprodává pozemky určené k výstavbě rodinných domů.

 

Jiří Jiránek, 2. 7. 2019