Černošice
Černošice

Komunikace, stavební akce, projekty, dotace aj.

Za tuto stránku odpovídá J. Jiránek


Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik má zdravý člověk dohromady prstů na obou rukou 

Dobrý den,

žádost, prosím, zašlete na podatelnu městského úřadu (Podskalská 19, Praha 2) buď v elektronické formě prostřednictvím datové schránky nebo na email podatelna@mestocernosice.cz (ale musíte emailovou zprávu opatřit zaručeným elektronickým podpisem) nebo v listinné formě s přiloženým datovým nosičem s nahraným projektem v elektronické podobě.

Pelešková

Ing. Pelešková, 12. 10. 2020

Dobrý den,

chodník v Jansově ulici nebyl v dobrém stavu, ani před pokládkou kabelů společnosti ČEZ vč. kabelů pro městské veřejné osvětlení.  Proto jsme se rozhodli investovat do nového chodníku, který bude proveden ze zámkové dlažby. Výběrové řízení na dodavatele bylo právě vyhlášeno. Očekáváme, že s vybraným dodavatelem budeme moci podepsat smlouvu koncem října a chodník bude proveden do konce letošního roku.

Jiří Jiránek, 6. 10. 2020

Dobrý den,

zvažujeme opravu celé Slovenské ulice v její nezpevněné části strojně položeným asfaltovým recyklátem. Provedení bude záviset na realizaci dalších ulic ve městě (Karlické a Srbské), neboť je cenově výhodné využít pro úpravu ulice mechanizaci i pracovní síly, které budou u jiné akce k dispozici.

 

Jiří Jiránek, 7. 9. 2020

Dobrý den,

chcete-li zodpovědět otázky týkající se rekonstrukce Slunečné ulice, obraťte se na odbor investic a správy majetku, který má na starosti investiční akce realizované městem. Kontakty najdete je zde: kontakty/mesto-a-mestsky-urad/organizacni-struktura/subjekt-odbor-investic-a-spravy-majetku-15.html

Všechny informace týkající se rekonstrukce Slunečné ulice a s tím souvisejících omezení, najdete v aktualitách na městském webu, přikládáme odkaz: prakticke-informace/aktuality-z-mesta-a-uradu/rekonstrukce-slunecne-ulice-od-13-7-2020-1254cs.html

 

 

Jiří Jiránek, 8. 7. 2020

Dobrý den,

přípravné práce se nezastavily. V úseku od přejezdu Dr. Janského ve směru Beroun město zaslalo v roce 2019 vyjádření k dokumentaci pro územní řízení, která ji byla zaslána společností SUDOP. Nyní probíhá úprava této projektové dokumentace. V úseku od Radotína až po přejezd Dr. Janského byla městu zaslána dokumentace pro územní řízení k vyjádření teprve nedávno. Návrh vyjádření města k této dokumentaci nyní připravuje pro radu města komise pro rekonstrukci železnice (návrh počítá s mimoúrovňovým křížením trati a silnice II/115, v místě stávajícího přejezdu Radotínská se zachováním přechodu pro pěší, zrušením přejezdu Kazínská a zachováním přejezdů Říční a Dr. Janského).

S pozdravem

Šimon Hradilek

2. 6. 2020

Dobrý den,

město v současné době nepronajímá prostory k bydlení.

Jiří Jiránek, 3. 3. 2020

Dobrý den,

k vaší otázce sděluji, že rekonstrukce silnice v letošním roce probíhat nebude.

Lucie Poulová

 
2. 3. 2020

Dobrý den,

děkujeme Vám za e-mail a zaslaný podnět. Celkový počet parkovacích míst v centru města se nezměnil, ani počet automobilů (až na několik aut městské policie, která jediná se sem přesunula odjinud). Změna tedy nesouvisí přímo s otevřením nové radnice, ale s tím, že jsme úpravou doby možného stání vyšli vstříc klientům služeb a provozoven v centru města (radnice, pošta, knihovna, obchody, clubkino, zimní stadion). Došlo tedy ke zlepšení situace pro ty, kteří do centra přijíždějí na kratší dobu, a logicky naopak k částečnému zhoršení pro ty, kteří by tu své auto chtěli nechat celý den (např. obyvatele okolních obcí, kteří odtud dál jedou vlakem). Domníváme se, že pro Černošice je výsledná situace celkově lepší, nikoliv horší.

Parkoviště u nové radnice slouží prioritně k parkování služebních aut městské policie a úřadu (ta jsou tam i přes víkend) a jen zčásti pro auta zaměstnanců. Zvažovali jsme režim jeho sdíleného užívání, ale po zhodnocení všech pro i proti se k tomuto řešení nepřikláníme. Pravidelně provádíme průzkum obsazenosti parkovacích míst v centru. Z výsledků je zřejmé, že nastavený systém funguje a není ho potřeba nyní měnit. Při návštěvě zimního stadionu je možné zaparkovat jak ve Fügnerově ulici (v obou jejích částech), tak v Riegrově, Poštovní i Karlštejnské ulici. O víkendech se podle naší zkušenosti nestalo, aby v některé z popisovaných ulice nebylo volné místo.

 

Jiří Jiránek, 24. 2. 2020

Dobrý den,

děkujeme Vám za Vaší otázku. Původní omezení obousměrného provozu v ulici K Lesíku na jednosměrný bylo, jak správně uvádíte, z důvodu probíhajících stavebních prací v okolí základní školy. Ty už skončily, ale jednosměrný provoz byl ponechán. Ohledně ponechání či neponechání jednosměrky v této ulici bylo vedeno mnoho diskusí, nejen na interní úrovni, ale i na městském FB. S diskusí nevyplynul převažující názor, naopak byly názory na jednosměrku či obousměrný provoz vyvážené. Po opakovaném zvažování všech argumentů, v kterých převažuje především hledisko zajištění bezpečnosti dětí v ranních a odpoledních hodinách, kdy je provoz kolem školy velmi hustý, jsme vyhodnotili jako potřebné, ponechání dosavadního jednosměrného režimu. Nynější situace umožňuje bezpečnější zastavení automobilů, které přivážejí děti do školy. V případě obousměrného provozu, který jsme si nedobrovolně vyzkoušeli v uplynulém roce při havárii vody ve Školní ulici, vznikají velmi nebezpečné situace. V letošním roce zadáme zpracování projektové dokumentace, kde bude znovu dopravní režim ulice prověřen.

Jiří Jiránek, 10. 2. 2020

Dobrý den,

zřízení parkoviště či odstavené plochy poblíž železniční zastávky neplánujeme, ani tam pro to není vhodný prostor. Podporujeme pěší dopravu na vlak, postupně zkvalitňujeme a doplňujeme chodníky, posilujeme autobusovou městskou linku. K Vámi zmíněné úpravě dopravního značení lze ještě zmínit, že se jí nemění celkový počet parkovacích míst v centru, jen se tímto způsobem vyjde vstříc klientům služeb a provozoven v příslušných lokalitách (radnice, pošta, clubkino, zimní stadion). Pro delší parkování lze použít jiná místa, např. Fügnerovu, Poštovní či Mládežnickou ulici.

22. 10. 2019