Černošice
Černošice

Komunikace, stavební akce, projekty, dotace aj.

Za tuto stránku odpovídá J. Jiránek


Dobrý den,

rozhodování o prodeji či směnách nemovitého majetku obcí je dle zákona o obcích v kompetenci Zastupitelstva. Zastupitelstvo rozhoduje o prodeji majetku v samostatné působnosti a není tak vázáno žádnými správními lhůtami. Lhůty pro plnění usnesení si Zastupitelstvo stanoví u každého projednávaného bodu samostatně.

Jiří Jiránek,

Dobrý den,

oprávnění k provedení navrtávky na vodovodní potrubí a vysazení odbočky na kanalizaci má v našem městě společnost Aquaconsult, s. r. o., tel.  251 64  22 13 nebo stavební firma Milan Hampl, tel. 777 552 710. Ostatní části přípojek může provést jakákoliv Vámi vybraná firma.

Jiří Jiránek, 26. 2. 2024

Dobrý den,

děkujeme Vám za upozornění. V současné době ještě nejsou v provozu obalovny a nelze tak přistoupit k definitivní opravě. Tu budeme objednávat v jarních měsících. Požádali jsme proto technické služby o provedení provizorní opravy tzv. studenou směsí.

 

Jiří Jiránek, 25. 2. 2024

Dobrý den,

činnosti památkové péče spadají pod stavební úřad. Konkrétně je vyřizuje Mgr. Štafan Fábry, e-mail: stefan.fabry@mestocernosice.cz, tel. 221 982 113

9. 1. 2024

Dobrý den,

děkujeme Vám za podnět. Obdobný podnět v nedávné době řešil zdejší stavební úřad, odd. dopravy. Jedná se o místní komunikaci ve vlastnictví obce Kosoř, nikoliv města Černošice. Obraťte se proto, prosím, na obec Kosoř.

Jiří Jiránek, 18. 12. 2023

Dobrý den,

předmětné ulice jsou vedeny jako místní komunikace, tudíž spadají do kompetence města. Dopravní situace je potřeba řešit s městem Hostivice.

Bohumila Minaříková, 22. 11. 2023

Dobrý den,

odstranění nefunkčních betonových žlabů v Plzeňské ulici máme stále v plánu. Dosud k tomu nedošlo z kapacitních důvodů na straně vybraného zhotovitele. Práce budou realizovány v náhradním termínu, a to do konce listopadu letošního roku.

Děkujeme za pochopení

 

4. 9. 2023

Dobrý den,

děkujeme za dotaz. S politováním ale musíme konstatovat, že mu nerozumíme. Pokud by se týkal náhrady zpevněných chodníků zelenými pásy, pak můžeme uvést, že nic takového město neplánuje.

14. 9. 2023

Dobrý den,

děkujeme Vám za dotaz. Příprava takto náročné investice, jakou je výstavba nového hřbitova, vyžaduje dostatek času. Na samém počátku bylo zadání studií, ze kterých byla posléze vybrána jedna k rozpracování. Následovalo zadání a zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení, kterou bylo nutné projednat s dotčenými orgány státní správy a samozřejmě zajištění financování této akce v hodnotě desítek milionu korun. V současné době jsme ve fázi, kdy máme všechna potřebná stanoviska a vyjádření k dispozici, požádali jsme o stavební povolení a v rozpočtu města se podařilo vyčlenit potřebné finanční prostředky. V průběhu května bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Pokud půjde vše hladce, měli bychom vítěze soutěže na provedení hřbitova znát pravděpodobně koncem června. Nenastanou-li při vydání stavebního povolení či v rámci výběrového řízení nějaké komplikace, které nelze v tuto chvíli predikovat, výstavba by mohla být zahájena v září letošního roku. Předpoklad dokončení stavby, jejíž součástí jsou mimo jiné i příjezdové komunikace, parkoviště, nový vodovod, elektřina, oplocení a další stavby, je do 12 měsíců od jejího zahájení.

Jiří Jiránek, 17. 4. 2023

Dobrý den,

značky zákaz stání byly u kostela v Komenského ulici umístěny zejména z důvodu, aby dlouhodobé parkování automobilů nebránilo řidičům, kteří vozí děti do školy na tomto místě pohodlně zastavit, děti vysadit a na křižovatce s Jižní ulicí se otočit. Toto dopravní opatření platí už od značky umístěné před kostelem. Ta nově umístěná je jen "připomínací", protože někteří řidiči nesprávně předpokládali, že v části na úrovni dětského hřiště už omezení neplatí - nicméně možnost přejezdu chodníku směrem ke hřbitovu není křižovatkou a značka platila i v tomto úseku již předtím.

Jedním z cílů umístěných značek zákaz stání je kromě zmiňované bezpečnosti také starost o veřejný prostor, jeho kvalitu a vzhled. Město nechalo v minulosti nákladně zrekonstruovat tuto centrální část Komenského ulice, s využitím žulové dlažby, aby dosáhlo kvalitní vzhledu tohoto urbanisticky a architektonicky významného místa, lokálního centra - nikoliv, aby tam následně stála řada zaparkovaných vozů. Dovolíme si v této souvislosti také připomenout povinnost každého vlastníka domu, kterou mu ukládá, jak zákon, tak územní plán, a to zajištění parkování na vlastním pozemku.

Parkování je v tomto místě v rozporu s dopravními předpisy i bez toho aniž by to bylo zdůrazněno dopravními značkami. Na obousměrné komunikaci je možné stát jen v případě, že vedle zaparkovaného vozu zůstane dostatek místa pro současný průjezd dvou protijedoucích vozidel. Městská policie ve většině ulic v Černošicích i tak parkování v rozporu s dopravními předpisy toleruje, protože jsme si vědomi, že u některých domů není dostatek místa na pozemku. Naší toleranci ale nelze považovat za věc, na kterou existuje nějaký nárok, a je potřeba pochopení pro to, že na některých místech tato tolerance není vhodná nebo možná. A to například v ulicích, kudy projíždí městské autobusové linky, na jiných místech se zvýšeným provozem popř. na místech, kde je to nežádoucí či nevhodné z jiných důvodů. Jak jsme uvedli výše, tuto část Komenského ulice v okolí kostela považujeme za významné lokální centrum a i proto není vhodné, aby sloužila jako parkoviště.

Osazené dopravní značení znamená zákaz stání, nikoliv zastavení, které je definované jako doba nutná k naložení nebo vyložení nákladu nebo osob (chápáno tak, že auto v té době je otevřené, řidič je u něj nebo uvnitř a jedná se o zastavení v řádu minut. Díky této možnosti by rodina s menšími dětmi apod., jak zmiňujete ve svém podnětu, mohla samozřejmě využít krátké odstavení vozidla pro nastoupení či vystoupení dětí, naložení nákladu apod. K zaparkování/odstavení vozu je potřeba ovšem využít tolerované možnosti parkování v některé z bočních ulic, pokud to tedy na pozemku není možné.

Děkujeme za pochopení.

Jiří Jiránek, 16. 1. 2023

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Berounka za ranního rozbřesku: Foto Vladimír Dousek