Černošice
Černošice

Komunikace, stavební akce, projekty, dotace aj.

Za tuto stránku odpovídá J. Jiránek


Dobrý den,
při stavbě Střední ulice nedošlo k žádným zásadním změnám, které by se týkaly veřejného osvětlení. Došlo pouze k doplnění nových svítidel na křižovatce ulic Střední-Gorkého a Štřední-Školní. Rada města v souvislosti s projednávaným záměrem společnosti ČEZ Distribue, a.s. o zrušení vrchního vedení elektrické soustavy a jeho nahrazením zemním vedením rozhodla o tom, že  při stavbě ČEZu bude provedeno i nov veřejné osvětlení v úseku ulice Střední od Školní po Gorkého ulici. OISM proto zadal vypracování projektové dokumentace na nové veřejné osvětlení, kterou projedná s dotčenými orgány a stavebním úřadem. Realizace nového VO závisí na stavbě společnosti ČEZ, neboť nové kabely pro veřejné osvětlení budou pokládány do rýhy pro kabely ČEZ.

Jiří Jiránek, vedoucí odboru inestic a správy majetku

Hezký den,
značky byly odstraněny z důvodu toho, že TS uváděli veškeré dopravní značení do souladu s právními předpisy. Uvedená dopravní značka není uvedena ve vyhlášce ministerstva vnitra.
Renáta Petelíková, odbor technických služeb

V současné době jednáme s majiteli pozemku v této lokalitě, abychom mohli zbudovat chodník přes travnatý trojúhelník a rovněž v zatáčce ulice K lesíku/Školní tak, aby se děti po celou dobu pohybovaly při cestě do školy po chodníku a silnici přecházely po přechodu.

Daniela Göttelová

místostarostka

Vážený pane Krauere,
všechny informace o předmětném projektu jsou na webových stránkách města:
 
 
Jiří Jiránek
vedoucí odboru investic a správy majetku města

Předpokládáme, že stavba školky bude dokončena během září, v říjnu bude probíhat vybavení interiérů a následně bude školka zkolaudována. V současné době probíhají konzultace pracovníků z odboru investic a pedagogů s architektem, který nám v nejbližších dnech předloží svůj návrh na zařízení tříd a dalších prostor školky. Vzhledem k finanční náročnosti projektu a potřebě v budoucnosti vybavení obnovovat chceme minimalizovat množství atypických prvků, vybavení bude funkční a jednoduché tak, aby si prostor dotvořily samy děti. Veškerá výběrová řízení jsou zveřejňována na webu města, doporučuji proto jej sledovat.

Daniela Göttelová, místostarostka

Dobrý den,

projekt na rekonstrukci zkratky mezi ulicemi Mokropeská a Pod Višňovkou je na úřadě připravený již z minulého období, akce byla v minulosti i  vysoutěžena a nabídnuté ceny se pohybovaly kolem 800 tisíc Kč. V rozpočtu města se s touto částkou letos nepočítá. Předpokládám, že tuto akci necháme znovu přesoutěžit, abychom dosáhli nižší ceny, a podle finančních možností města zvážíme zařazení do rozpočtu na příští rok. Mohu vás ujistit, že důležitost zkratek v našem městě si uvědomujeme.

Pokud jde o propojení u školky Vápenice, malou část chybějící komunikace mají hradit majitelé sousedních pozemků, tu větší pak město. I zde jsme si vědomi toho, že propojení v tomto místě by bylo vhodné, ale realizace opět závisí na finančních možnostech města. Náklady na vybudování komunikace zde budou ovlivněny i značným výškovým rozdílem, který bude nutno překonat.

Pěkný den

Daniela Göttelová, místostarostka

Město Černošice má podanou žádost o dotaci na rekonstrukci komunikace Komenského, ale zatím není rozhodnuto o jejím přidělení či zamítnutí. Vzhledem ke stavu, v jakém se ulice Komenského nachází a k jejímu dopravnímu významu, je v plánu, že po dokončení oprav výtluků v ulici Husova přistoupíme k vyspravení děr asfaltovou směsí ABJ (vhození asfaltu do díry a zaválcování).

 

Na tuto skutečnost už jsme byli upozorněni a omlouváme se. Z nějakého důvodu nebyla Jihlavská ulice uvedena v pasportu komunikací a samozřejmě tam patří.

Absence hřiště v lokalitě Mokropsy jsme si vědomi. Pokud bude vypsán dotační titul, budeme se ucházet o dotaci na multifunkční hřiště na městském pozemku naproti mokropeské zastávce, které by tento nedostatek mělo vyřešit.

Před Základní školou Mokropsy byly před několika dny demontovány herní prvky, které nevyhovují evropským normám a zůstala zde pouze horolezecká stěna, která čeká na výměnu úchytů za menší a vybudování dopadové plochy, a dva pingpongové stoly. Vedení školy ve spolupráci s městem oslovilo několik dodavatelů herních prvků a s ohledem na přání dětí jsou vybírány nové vhodné herní prvky. Škola disponuje pro tento účel částkou cca 80 000 Kč, která pochopitelně vzhledem k cenám certifikovaných herních prvků není ideální. Případné sponzorské dary jsou tedy vítané.

 

V příštím roce je plánovaná rekonstrukce komunikace II/115 (Vrážská/Dobřichovická). Pokud bude realizována, měl by tuto část chodníku udělat Středočeský kraj jako majitel komunikace. Chodník je součástí jejich projektové dokumentace.
 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie