Černošice
Černošice

Místní poplatky, rozpočet, místní koeficient daně z nemovitosti aj.


Za tuto stránku odpovídá J. Ullrichová

Vážený pane,

město Černošice nemá zpracovanou cenovou mapu, bohužel informaci o ceně pozemku vám nemohu poskytnout. Pro informace, kterak cenu pozemku vyčíslit, kontaktujte správce daně z nemovitosti, a to Finanční úřad pro Středočeský kraj - Územní pracoviště Praha západ, Na Pankráci 95, Praha 4, tel. 261 371 111.

Pro vyplnění daňového přiznání Vám sděluji následující koeficienty platné pro pozemky v Černošicích:

Koeficient podle § 11 odst. (3) písmeno a) je stanoven podle počtu obyvatel z posledního sčítání lidí a je pro Černošice 1,6.

Koeficient podle § 11 odst. (3) písmeno b) je stanoven obecně závaznou vyhláškou města Černošice č. 1/2008 a je 1,5.

Místní koeficient podle § 12 je stanoven obecně závaznou vyhláškou města Černošice č. 4/2011 a je 5.

Jana Ullrichová,
vedoucí finančního odboru

 

Jana Ullrichová, 10. 4. 2013

Vážený pane Císaři,

odpovědi na váš dotaz najdete na webu města na stránce finančního odboru, případně také odkazem z aktualit - viz. mesto/mestsky-urad/struktura-informace-odboru/financni-odbor/informace-fo-poplatky/.

číslo účtu: 30015-388063349/0800
vedený u České spořitelny, a.s. pobočka Příbram

poplatek za 1 poplatníka: 492,- Kč za rok
splatnost do 31. 3. 2013

Jana Ullrichová, vedoucí fiančního odboru

Jana Ullrichová, 8. 4. 2013
Vážená paní (slečno),
podle Obecně závazné vyhlášky města Černošice 4/2012 o místních poplatcích, která nabyla účinnosti od 01.01.2013, se osvobození v Černošicích vztahuje pouze na psa, který byl do útulku umístěn městem Černošice (prostřednictvím Městské policie Černošice) a nebyl před umístěním do útulku ve vlastnictví poplatníka.
 
Poplatek ze psů
Předmětem tohoto poplatku je každý pes starší tří měsíců. Poplatníkem je držitel psa; držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Černošice.
Psa je nutné osobně přihlásit na Městském úřadě Černošice, Riegrova 1209, kancelář č. 5. Po podpisu přihlášky je každému psovi přidělena evidenční známka.
 
Poplatek ze psa činí ročně:
b) 200,- Kč za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního a vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů anebo poživatel sirotčího důchodu
c) 1.400,- Kč za druhého a každého dalšího psa (s výjimkou držitelů psa stanovených v písm. b))
d) 300,- Kč za druhého a dalšího psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního a vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů anebo poživatel sirotčího důchodu.
a) 700,- Kč za prvního psa
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31. 5. nebo ve dvou stejných splátkách, nejpozději v termínech do 31. 5. a do 31. 10. příslušného kalendářního roku.
 
Martina Vrátná
referent finančního odboru
MěÚ Černošice
tel.: 221 982 527
8. 2. 2013

Ceny vodného a stočného jsou zveřejněny na stránce finančního odboru, informace o kvalitě vody a případné další info je k dispozici na odboru investic a správy majetku.

Jana Ullrichová, 29. 1. 2013

Koeficient podle § 11 odst. (3) písmeno a) je stanoven podle počtu obyvatel z posledního sčítání lidí a je pro Černošice 1,6.

Koeficient podle § 11 odst. (3) písmeno b) je stanoven obecně závaznou vyhláškou města Černošice č. 1/2008 a je 1,5.

Místní koeficient podle § 12 je stanoven obecně závaznou vyhláškou města Černošice č. 4/2011 a je 5.

Městský úřad Černošice není správcem daně z nemovitosti, závazné informace poskytne Finanční úřad pro Středočeský kraj - Územní pracoviště Praha západ, Na Pankráci 95, Praha 4, tel. 261 371 111.

Jana Ullrichová, 29. 1. 2013

Aktualizace odpovědi - listopad 2012 - nová telefonní čísla.

Poplatky za psy na úřadě vyřizuje paní Vrátná, kancelář č. 5,
telefon: 221 982 527, e-mail:
martina.vratna@mestocernosice.cz

v případě nepřítomnosti zastupuje p. Ovečková, 221 982 518

Úřední hodiny naleznete zde
www.mestocernosice.cz/mesto/mestsky-urad/zakladni-a-povinne-udaje/#uredni_hodiny

Jana Ullrichová, vedoucí finančního odboru, 22. 11. 2012

Informace o částkách a termínech placení místních poplatků jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce o místních poplatcích u každého poplatku zvlášť (vyhláška č. 5/2009).

Poplatek je splatný ke 31. 3., pokud poplatník platí ve dou splátkách, splatnost druhé části je ke 30. 9. běžného roku.

Na stránce finančního odboru jsme připravili přehlednou tabulku Přehled plateb, termínů, účtů - zde jsou zpracovány nejčastější možné platby občanů i právnických osob městu s uvedením potřebných náležitostí pro platbu včetně termínů placení. Najdete ji v části Informace.

Na termíny placení poplatku za odpad budeme upozorňovat prostřednictvím služby SMS rozhlas.

Jana Ullrichová, vedoucí finančního odboru, 22. 11. 2012

Informace o částkách a termínech placení místních poplatků jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce o místních poplatcích u každého poplatku zvlášť (vyhláška č. 5/2009).

Podle OZV č. 5/2009, hlavy VII je sazba poplatku za odpad 492,- Kč za 1 poplatníka a rok. Poplatek je splatný ke 31. 3.;pokud poplatník platí ve dou splátkách, splatnost druhé části je ke 30. 9. běžného roku.

Na stránce finančního odboru jsme připravili přehlednou tabulku Přehled plateb, termínů, účtů - zde jsou zpracovány nejčastější možné platby občanů i právnických osob městu s uvedením potřebných náležitostí pro platbu včetně termínů placení. Najdete ji v části Informace.

Jana Ullrichová, vedoucí finančního odboru, 22. 11. 2012
Dobrý den,
cenová mapa pozemků ve městě Černošice nebyla v souvislosti se zvýšením daně z nemovitostí vypracována, město využilo oprávnění dané zákonem a zavedlo tzv.místní koeficient daně z nemovitostí, kterým se na celém území města Černošice násobí daňová povinnost poplatníků.
Názory vedení města a důvody, které vedly ke zvýšení daně z nemovitostí (zavedením místního koeficientu), byly publikovány v Informačních listech.
Slávka Kopačková, právník úřadu
11. 6. 2012

Dobrý den,

veškeré informace ke kompenzačnímu příspěvku najdete na www.mestocernosice.cz/formulare-a-letaky/formulare/

Honza Louška, tajemník úřadu

4. 5. 2012

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Čechomor v Club Kinu