Černošice
Černošice

Místní poplatky, rozpočet, místní koeficient daně z nemovitosti aj.


Za tuto stránku odpovídá J. Ullrichová

Dobrý den,

řízení týkající se daně z nemovitosti vede Finanční úřad, konkrétné příslušné územní pracoviště. Případná osvobození řeší zákon a je potřeba komunikovat s Finančním úřadem.

Dobrý den, děkuji za dotaz.

Veškeré informace k místnímu poplatku za odpad jsou uvedeny na tomto odkazu.
Výše poplatku závisí na velikosti popelnice, kterou používáte, v případě odkládání odpadu do společných kontejnerů (v oblastech, kam nezajíždí svozová technika) a nikdo v nemovitosti nebydlí, je minimální poplatek 1.248,- Kč.

Poplatek hradí majitel nemovitosti.

Ano, je potřeba podat ohlášení. Formulář ohlášení naleznete na výše uvedeném odkazu, případně na stráce Formuláře nebo ho lze vyzvednout na Podatelně nebo v Technických službách.

Poplatek uhradíte až po přidělení nového variabilního symbolu. Platební údaje Vám zašleme po zpracování Ohlášení na Vámi uvedené kontaktní údaje.

Děkujeme za spolupráci
Jana Ullrichová

17. 1. 2024

Dobrý den,

Děkuji za dotaz. Město Černošice nemůže v tuto chvíli ovlivnit výši daně z nemovitosti pro rok 2024. Zastupitelstvo města bude v průběhu roku projednávat možné snížení místního koeficientu, které se případně projeví až pro daně za rok 2025.

Řešením pro Vás by mohla být konzultace s kolegyní z odboru sociálních věcí a zdravotnictví, která je k dispozici na radnici každou středu od 10 do 15 hodin. Také jí můžete kontaktovat na telefonu 724 277 640. Pomůže Vám nalézt řešení včetně možnosti požádat o příspěvek sociální komisi města, která má pro řešení podobných  situací vyčleněné prostředky z rozpočtu města.

S pozdravem

Jana Ullrichová

17. 1. 2024

Vážená paní Cikánová,

koeficienty, které stanovuje město Černošice pro nemovitosti v katastru města, byly stanoveny v roce 2011 a jsou uvedeny na tomto webu města na stránce finančního odboru. Ve výši daně dojde v letošním roce ke změnám, a to tím, že se mění sazby daně v rámci "konsolidačního balíčku".  K jeho schválení došlo až po termínu, kdy mohlo město prostřednictvím přijetí OZV koeficienty upravit, zůstávají tedy ve stejné výši i pro rok 2024. Konkrétní informace Vám poskytne správce daně, a to Finanční úřad pro Prahu-západ.

S pozdravem
Jana Ullrichová

3. 1. 2024

Vážená paní Janotová,

Městský úřad Černošice, finanční odbor není správcen daní ve smyslu zákona. Tímto místně příslušným úřadem je pro nemovitosti v okrese Praha západ  Finanční úřad Středočeského kraje, územní pracoviště Praha západ, Na Pankráci 95, Praha 4, tel. 261 371 111. Ostatní územní pracoviště podle jednotlivých okresů a kontakty na ně najdete na stránkách Finanční správy.

Ve věci odpovědi na Váš dotaz ohledně zaslání složenky si vás dovoluji odkázat na informace Finanční správy - informace k daním, informace ke složenkám. Mrzí mne, že vám nemohu poskytnout konkrétní informace, ale z naší činnosti je nevíme. Děkuji za pochopení.

Jana Ullrichová

3. 6. 2022

Výše poplatku (840,- Kč na poplatníka), variabilní symboly platy ani číslo účtu 30015-388063349/0800 se proti roku 2021 nemění. Rozšiřuje se pouze okruh poplatníků o právnické osoby. Podrobnosti jsou uvedené v obecně závazné vyhlášce 1/2021 o místních poplatcích.

12. 1. 2022

Vážená paní Dušková,

Černošice mají na svém území zaveden místní poplatek dle Zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích a následně vydanou Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2020 o místních poplatcích. Dle zmíněného zákona a vyhlášky poplatek za svoz odpadu hradí: "fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu".  Z výše uvedeného tedy vyplývá, že poplatek není stanoven dle toho, zda osoba (ne)vytváří odpad, ale opravdu jen dle toho, zda na území Černošic vlastní nemovitost. Ze zákona lze poplatek za odpad zcela nebo z části prominout jen ve zcela ojedinělých případech, např. v době živelných událostí (povodně). Výši poplatku v jednotlivých částech města nelze individuálně stanovit.

Vedení města plánuje možnost změny systému tak, že místo „na hlavu“, s pravidelným svozem bez dalších podmínek, by město přešlo na diferencovaný systém, kdy si každý poplatník může vybrat velikost popelnice a frekvenci svozu, a od toho bude odvozena cena služby. Takový systém je modernější, spravedlivější, více motivuje k třídění a úspoře nákladů. Vhodným datem ke změně systému ovšem bude nejdříve 1. červenec 2022, kdy skončí současná tříletá smlouva se svozovou firmou.

Dagmar Ovečková, 25. 1. 2021

Vážený pane Mašito,

koeficienty, které stanovuje město Černošice pro nemovitosti v katastru města, jsou uvedeny na tomto webu města na stránce finančního odboru.

S pozdravem
Jana Ullrichová

Jana Ullrichová, 21. 1. 2021
Vážená paní Hlavničková,
děkuji za Váš dotaz na webu města. V odpovědi Vás však asi bohužel zklamu, město Černošice ani Městský úřad Černošice nejsou správci daně z nabytí nemovitých věcí ani daně z nemovitých věcí. Nemáme proto možnost Vám poskytnout správnou odpověď na Vaše otázky. Obraťte se prosím na Územní pracoviště finančního úřadu podle místa nemovitosti, případně Vašeho trvalého bydliště. Kontakty zde. Veřejné informace k dani z nabytí nemovitých věcídani z nemovitých věcí včetně interaktivních formulářů naleznete na webu Finanční správy
S pozdravem
Jana Ullrichová, 4. 2. 2020

Město Černošice nemá zpracovanou cenovou mapu.

Děkujeme za Váš dotaz.

jiří Jiránek, 18. 8. 2020

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Foto: Petr Kubín