Černošice
Černošice

Místní poplatky, rozpočet, místní koeficient daně z nemovitosti aj.


Za tuto stránku odpovídá J. Ullrichová

Vážená paní Janotová,

Městský úřad Černošice, finanční odbor není správcen daní ve smyslu zákona. Tímto místně příslušným úřadem je pro nemovitosti v okrese Praha západ  Finanční úřad Středočeského kraje, územní pracoviště Praha západ, Na Pankráci 95, Praha 4, tel. 261 371 111. Ostatní územní pracoviště podle jednotlivých okresů a kontakty na ně najdete na stránkách Finanční správy.

Ve věci odpovědi na Váš dotaz ohledně zaslání složenky si vás dovoluji odkázat na informace Finanční správy - informace k daním, informace ke složenkám. Mrzí mne, že vám nemohu poskytnout konkrétní informace, ale z naší činnosti je nevíme. Děkuji za pochopení.

Jana Ullrichová

3. 6. 2022

Výše poplatku (840,- Kč na poplatníka), variabilní symboly platy ani číslo účtu 30015-388063349/0800 se proti roku 2021 nemění. Rozšiřuje se pouze okruh poplatníků o právnické osoby. Podrobnosti jsou uvedené v obecně závazné vyhlášce 1/2021 o místních poplatcích.

12. 1. 2022

Vážená paní Dušková,

Černošice mají na svém území zaveden místní poplatek dle Zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích a následně vydanou Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2020 o místních poplatcích. Dle zmíněného zákona a vyhlášky poplatek za svoz odpadu hradí: "fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu".  Z výše uvedeného tedy vyplývá, že poplatek není stanoven dle toho, zda osoba (ne)vytváří odpad, ale opravdu jen dle toho, zda na území Černošic vlastní nemovitost. Ze zákona lze poplatek za odpad zcela nebo z části prominout jen ve zcela ojedinělých případech, např. v době živelných událostí (povodně). Výši poplatku v jednotlivých částech města nelze individuálně stanovit.

Vedení města plánuje možnost změny systému tak, že místo „na hlavu“, s pravidelným svozem bez dalších podmínek, by město přešlo na diferencovaný systém, kdy si každý poplatník může vybrat velikost popelnice a frekvenci svozu, a od toho bude odvozena cena služby. Takový systém je modernější, spravedlivější, více motivuje k třídění a úspoře nákladů. Vhodným datem ke změně systému ovšem bude nejdříve 1. červenec 2022, kdy skončí současná tříletá smlouva se svozovou firmou.

Dagmar Ovečková, 25. 1. 2021

Vážený pane Mašito,

koeficienty, které stanovuje město Černošice pro nemovitosti v katastru města, jsou uvedeny na tomto webu města na stránce finančního odboru.

S pozdravem
Jana Ullrichová

Jana Ullrichová, 21. 1. 2021
Vážená paní Hlavničková,
děkuji za Váš dotaz na webu města. V odpovědi Vás však asi bohužel zklamu, město Černošice ani Městský úřad Černošice nejsou správci daně z nabytí nemovitých věcí ani daně z nemovitých věcí. Nemáme proto možnost Vám poskytnout správnou odpověď na Vaše otázky. Obraťte se prosím na Územní pracoviště finančního úřadu podle místa nemovitosti, případně Vašeho trvalého bydliště. Kontakty zde. Veřejné informace k dani z nabytí nemovitých věcídani z nemovitých věcí včetně interaktivních formulářů naleznete na webu Finanční správy
S pozdravem
Jana Ullrichová, 4. 2. 2020

Město Černošice nemá zpracovanou cenovou mapu.

Děkujeme za Váš dotaz.

jiří Jiránek, 18. 8. 2020

Vážená paní,

program kompenzace daně z nemovitosti pro rok 2020 ještě nebyl vyhlášen. Byl připraven pro jednání zastupitelstva města v dubnu tohoto roku, které se vzhledem k nouzovému stavu nekonalo. Další jednání zastupitelstva města je v plánu na počátek června. Jakmile bude o programu v roce 2020 rozhodnuto, budeme Vás kontaktovat.

Postup žádosti bude stejný jako v předchozích letech. Kontaktní osobou bude p. Řehořová.

Děkuji za Váš dotaz.

Jana Ulrichová, 4. 5. 2020

Pro přihlášení Vašeho nového pejska je nutné zastavit se osobně na úřadě v Černošicích, Riegrova 1209 (naproti poště), dveře č. 5 v úřední hodinách: Po+St 8:00-17:00 hod a Út, Čt a Pá 8:00-12:00 hod. Vyplníme přihlašovací kartu a budou Vám sděleny všechny platební údaje k úhradě místního poplatku ze psů. Pejskovi bude přidělena identifikační známka, kterou musí nosit na obojku.

V případě dalších dotazů mě kontaktujte na uvedeném tel.čísle nebo e-mailem.
Přeji hezký den, s pozdravem Ovečková

Dagmar Ovečková, 4. 2. 2019

Veškeré informace naleznete v odkazu Místní poplatky - poplatek za odstraňování komunálního odpadu.

Jana Ullrichová, 28. 1. 2019

Co se týká pravidel pro přiznání k dani z nemovitých věcí není městský úřad příslušný pro závazné rady. Prosím obraťte se na příslušné Územní pracoviště finančního úřadu. Pokud se nemovitost nachází v Černošicích, je příslušné Územní pracoviště Praha - západ, Na Pankráci 95, 140 21 Praha 4, tel. 261 371 111.

Město Černošice nemá cenovou mapu pozemků.

Jana Ullrichová, 3. 4. 2018

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mokropeský masopust