Černošice
Černošice

Omezení dopravy v ulici Karlická

Omezení dopravy v ulici Karlická od 19.7.2012

Vážení obyvatelé Karlické ulice,

oznamujeme Vám, že v rámci akce „Rekonstrukce místních komunikací v Černošicích – I. etapa“ bude dne 19. 7. 2012 vyznačena přenosným dopravním značením „zákaz vjezdu“ uzavírka úseku ulice Karlická od křižovatky s ulicí Myslbekova po začátek asfaltového úseku (nad odbočkou k vodárně). Dne 19. 7. 2012 budou zahájeny vlastní stavební práce na rekonstrukci úseku Karlické ulice. Plánovaná doba uzavírky je dle harmonogramu prováděcí firmy PSVS, a.s. do 25. 9. 2012. Proto Vás žádáme o zvýšenou opatrnost při průchodu staveništěm.

Provedení komunikace je znázorněno v přiložené projektové situaci.

Uzavírka úseku ulice Karlická je podrobně vyznačena v situaci.

Po dobu rekonstrukce úseku Karlické ulice, bude probíhat svoz domovního a tříděného odpadu  tímto způsobem:

kontejnery na směsný odpad a kontejnery na tříděný odpad budou přemístěny na provizorní svozové místo umístěné v ulici Karlická pod křižovatkou s ulicí Tyršova.

Dále Vás upozorňujeme, že po dobu výstavby nebude umožněn příjezd do garáží a na parkoviště před bytovými domy. Náhradní parkovací stání budou vymezena v nerekonstruované části ulice Karlická směrem k ulici Tyršova a v ulici Myslbekova po pravé straně od Karlické k Vrážské. Po dobu rekonstrukce bude umožněno stání na místě přerušované žluté čáry v ulici Myslbekova, což bude vyznačeno přechodným dopravním značením. V obou ulicích musí být při parkování vozidel zachován průjezdný jeden jízdní pruh.

Kontakty v době stavby:

Pracovníci stavební firmy      PSVS, a.s. (v době od 7.00 do 17 hodin):

Stavbyvedoucí:                        Ing. Václav Leitermann - 724530884

Mistr:                                     Martin EDL - 601 394 409

                                             pan Kacovský: 602 390 867

Technický dozor města:           Ing. Melichar – 602 236 001

                                             Ing. Nádvorník – 604 749 487

Datum vložení: 19. 7. 2012 0:00
Datum poslední aktualizace: 22. 11. 2017 23:02
Autor: