Černošice
Černošice

 Z důvodu změny telefonní technologie s provolbou 221 982 XXX je naplánovaný výpadek v úterý 15.10.2019 v čase 12:30 – 14:00. Doba výpadku by měla být menší než uvedený časový termín.

Interaktivní mapy Černošic


Systém G-Obec

logo Gobec
V systému GObec najdete rozsáhlé mapové podklady pro město Černošice, včetně katastrální mapy, inženýrských sítí, pasportu místních komunikací a dopravních značek, majetku města, kraje, povodí a SŽDC, významné architektury a kulturních památek, územního plánu, mapy svozu odpadu a zimní údržby, stanoviště pro tříděný odpad, volební okrsky, záplavová území a dalších užitečných vrstev.


Geoportál GEPRO

logo Gepro

Portál GEPRO nabízí řadu užitečných vrstev - a to včetně územních plánů těch obcí ORP Černošice, které již své územní plány zpracovaly v digitální podobě. 


Mapový portál Středočeského kraje

logo mapového portálu středočeského kraje

 

 

 

Územně plánovací dokumentace ve Středočeském kraji - zobrazuje přehled usazených územních plánů obcí ve Středočeském kraji a aktualizovaných Zásad územního rozvoje Středočeského kraje.

 

Za tuto stránku odpovídá F. Kořínek