Černošice
Černošice

Úsek stavební úřad


Kontakt

Kontakty na jednotlivé zaměstnance

Prosíme klienty, aby vzali na vědomí, že si v případě návštěvy stavebního úřadu ve dnech mimo pondělí a středu budou referenti stavebního úřadu k dispozici v době od 8,00 do 12,00 hod. pouze po předchozí telefonické nebo emailové dohodě a ověření přítomnosti příslušného pracovníka v daném termínu. Referenti v tyto dny často pobývají v terénu na místních šetřeních a nemusí být na pracovišti přítomni.

Děkujeme za pochopení.

Činnost úseku

Stavební úřad pro území obcí Černošice, Choteč u Prahy, Chýnice, Kosoř, Ořech, Roblín, Třebotov, Vonoklasy a Zbuzany.


Vydává správní rozhodnutí podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a dalších předpisů, zejména vyřizuje žádosti o stavební povolení a ohlášení staveb, povolení změny stavby před jejím dokončením, povolení změny v užívání stavby, povolení reklamních a informačních zařízení, povolení terénních úprav, povolení užívání (kolaudace) staveb. Vydává územní rozhodnutí a jejich změny, povoluje výjimky, provádí stavební dozor a kontrolu stavebního řádu, nařizuje neodkladné a zabezpečovací práce (havárie staveb), projednává a vydává rozhodnutí o pokutách za porušování stavebního zákona.


Dále jako speciální stavební úřad vykonává státní správu v přenesené působnosti dle zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu působnosti svěřené Městem Černošice.

Upozornění

Z důvodů náročnosti činnosti odboru a časté práci jednotlivých referentů v terénu jsou konzultace mimo pondělí a středu možné pouze po telefonické či emailové dohodě a ověření přítomnosti dotčeného pracovníka a to v době od 8,00 do 12,00 hodin.

Formuláře pro podávání žádostí najdete na stránce Formuláře a letáky.
Dokumenty doručované veřejnou vyhláškou najdete na stránce Úřední deska v části Odbor stavební úřad.
 

 

 

Za tuto stránku odpovídá D. Daňková