Černošice
Černošice

Poplatek za užívání veřejného prostranství


Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Sazba poplatku činí:

 •  za provádění výkopových prací na veřejném prostranství 10,- Kč/m²/den
 •  za použití veřejného prostranství k umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje 1,- Kč/m²/den
 •  za použití veřejného prostranství k umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10,- Kč/m²/den
 •  za použití veřejného prostranství k umístění reklamního zařízení 10,- Kč/m²/den
 •  za použití veřejného prostranství k umístění stavebního zařízení 10,- Kč/m²/den
 •  za použití veřejného prostranství pro provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí 10,- Kč/m²/den nebo 3.600,- Kč/týden
 •  za použití veřejného prostranství k umístění skládky 10,- Kč/m²/den
 •  za vyhrazení trvalého parkovacího místa:
  •  za osobní automobil, přívěs za osobní automobil 7.300,- Kč/stání/rok
  •  za nákladní automobil, přívěs, návěs, autobus, za stavební stroje nebo maringotku 14.600,- Kč/stání/rok
 •  za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10,- Kč/m²/den

Poplatek je splatný:

 •  nejpozději jeden den před začátkem užívání veřejného prostranství; pokud je tento den dnem pracovního klidu, poslední pracovní den předcházející dni začátku zvláštního uživání veřejného prostranství
 •  v případě platby paušální částkou je poplatek splatný nejpozději první den užívání veřejného prostranství.

 

Obecné informace k místním poplatkům

Kdy, s kým a kde situaci řešit:
pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin
úterý, čtvrtek a pátek 8:00 - 12:00 hodin

Lucie Poulová 

                                                                                    Za tuto stránku odpovídá J. Jiránek

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Autor: Matyáš Paul