Černošice
Černošice

Znak a logo města


znak města Oficiální městský znak města Černošice má podobu žlutomodře polceného štítu se zaoblenou modrou patou, ve žlutém poli je zelený jetelový trojlístek se stonkem. 

 

logo


Pro běžnou komunikaci má město již několik let také moderně pojaté logo. Pro používání městského loga (i městského znaku) platí pravidla, která si můžete přečíst níže.

 

Pravidla použití loga

Logo města Černošice mohou bez projednání v Radě města Černošice užívat město Černošice a jím zřízené organizační složky nebo jím zřízené či založené právnické osoby, a to bezplatně. Ostatní právnické nebo fyzické osoby mohou užívat logo města Černošice pouze po předchozím písemném souhlasu Rady města Černošice, a to bezplatně. Logo mohou užívat tyto subjekty na merkantilních a informačních tiskovinách, ostatních nosičích informací, na zahraničních a tuzemských veletrzích a na běžných prezentacích či sportovních a jiných akcích města...

Podrobná pravidla užívání loga, a dále i znaku či vlajky města jsou na vyžádání u pracovníků odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

 

Soubory ke stažení (logo)

VARIANTA LOGA Soubor typu png Soubor typu ai Soubor typu cdr
základní logo v png logo v ai -
odstíny šedi logo v png logo v ai -
černobílá pozitivní logo v png logo v ai logo v cdr
černobílá negativní logo v png logo v ai logo v cdr

Kompletní zip soubor formátů ai
Kompletní zip soubor formátů cdr
 

Za tuto stránku odpovídá A. Červenková