Černošice
Černošice

Studie a analýzy


Nově zveřejněno:

 

Strategický plán rozvoje Města Černošice

 

Požární a protipovodňová ochrana

  • Studie retenční nádrže na horní Berounce (Povodí Vltavy, 11/2015)
  • Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí vodního toku Berounku - zpracovala spol. Sweco Hydroprojekt na zakázku pro Středočeský kraj, září 2019 (nemusí být konečná podoba, před zapracováním připomínek!) - studie (mapa), textová zpráva pro subpovodí Dolní Berounka

 

Veřejný prostor

  • Pasport zeleně a dendrologický průzkum (zip)
  • Pasport hřbitovů (zip)

Náhradní výsadba v aleji mezi Černošicemi a Radotínem

  • Náhradní výsadba (projekt Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v.v.i.z května 2016 - podklad pro náhradní výsadbu v místě aleje topolů kanadských podél cyklostezky mezi Černošicemi a Radotínem)
  • obnova lesoparku Na Vírku (část na pozemcích města) - kácení, prořez a náhradní výsadba, k realizaci cca v prvním čtvrtletí 2017 - textová zpráva, grafická studie 

Sportpark Berounka 

Mokropeský statek

Architektonický workshop

Územní studie veřejných prostranství

Generel Územní systém ekologické stability (ÚSES)

Vegetační pás na Vysoké

 

Územní plán

  • Materiály k územnímu plánu, včetně archivu a aktuálně projednávaných změn - viz sekce Územní plánování

 

Dopravní zatížení

 

Vodovody a kanalizace

 

 Životní prostředí - odpady

Životní prostředí - ochrana ovzduší

  • Časový plán města Černošice - příloha č. 1 (807.94 kB), příloha č. 2 (787.59 kB). Povinnost zpracovat časový plán vyplývá ze zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen zákon o ochraně ovzduší) pro všechny obce uvedené v aktualizovaném Programu zlepšování kvality ovzduší – Zóna Střední Čechy CZ02. V Časovém plánu jsou stanovena opatření, která vychází z Programu zlepšování kvality ovzduší - Zóna Střední Čechy CZ02, aktualizace 2020. Vytvořený Časový plán je koncipován jako živý dokument, který bude dále pravidelně vyhodnocován, aktualizován a doplňován o nová opatření.

 

Těžba břidličného plynu v Českém krasu

 

 Rekonstrukce železnice

 

 Průzkumy spokojenosti a preferencí obyvatel

Hodnocení radničního periodika, webu a poskytování informací

Nezávislé hodnocení Města Černošice v materiálech o.s. Oživení (srpen 2012)

Hodnocení IL ze strany redakční rady - viz zápisy ze schůzí redakční rady

 

Za tuto stránku odpovídá M. Formáčková

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie