Černošice
Černošice

Příjem žádostí o informace, opravné prostředky, sazebník


Místo a způsob, kde lze podat žádost o poskytnutí informací

 

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek

Opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na poskytovatele informace, lze podat ve lhůtě podle poučení uvedeného v Rozhodnutí k rukám vedoucího odboru, který rozhodnutí vydal, prostřednictvím podatelny MěÚ.
 

Sazebník úhrad za informace 

poskytované dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (platný od 1. 10.2023)

Materiálové náklady:

jednostranné kopie A4 2 Kč
oboustranné kopie A4  3 Kč
jednostranné kopie A3 4 Kč
oboustranné kopie A3  6 Kč

Při kopírování z velkých archů listů katastrálních map apod. příplatek za jednu stránku 1,- Kč, na tuto skutečnost bude žadatel předem upozorněn. 

Výtisk z tiskárny počítače

A4 - Jedna stránka černobílá (jednostranná)/barevná (jednostranná)                    2 Kč/4 Kč

A4 - Jedna stránka černobílá (oboustranná)/barevná (oboustranná)                      3 Kč/6 Kč

A3 - Jedna stránka černobílá (jednostranná)/barevná (jednostranná)                    4 Kč/6 Kč

A3 - Jedna stránka černobílá (oboustranná)/barevná (oboustranná)                      6 Kč/10 Kč

4. Technický nosič dat (media CD, DVD) 1 ks:                      10 Kč

Náklady na vyhledání a zpracování informací v případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací

O této skutečnosti musí povinný subjekt informovat žadatele písemně před poskytnutím informace. 
Za každých započatých 15 min. - 60 Kč

Poštovné dle váhy

Dle sazebníku České pošty a. s. 
Požadované doklady se zasílají obálkou s modrou doručenkou.

Určující podmínky:

  • Všechny druhy písemností a úkolů jsou pořizovány za ceny platné v sazebníku.
  • Vydání informace je podmíněno zaplacením úhrady.
  • Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen uvedených v sazebníku.
  • Při předpokládané úhradě větší než 500,- Kč bude práce prováděna pouze po písemném vyjádření žadatele, že částku uhradí.  

 

Informace k sazebníku úhrad za informace - Město Černošice 

Zákon o svobodném přístupu k informacím upravuje pouze cenu za činnost spočívající ve vyhledávání a poskytování informací. Tato činnost nemá charakter správního poplatku a také je proto upravena v jiném zákoně a limitována právě ustanovením § 17 tohoto zákona. § 5 tohoto zákona sice stanovuje povinnost správního úřadu zveřejnit sazebník úhrad za poskytování informací, ale tento sazebník se neshoduje se sazebníkem dle zákona o správních poplatcích, v němž předmětem poplatků jsou úkony spojené přímo s činností správních orgánů, které jsou přesně vymezeny v sazebníku správních poplatků.

Úhrada nepřesahující částku 100,- Kč za jednu žádost se nevybírá.

 

 

Za tuto stránku odpovídá: J. Drahokoupilová

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Lávka: Foto Petr Kubín