Černošice
Černošice

Společné stanovisko 6 starostů regionu Dolní Berounka k situaci s vydáváním cestovních pasů

Městský úřad Černošice - pracoviště Praha, Podskalská ulice, čelí kritické situaci s přetížením na úseku cestovních dokladů...

Starostové Dobřichovic, Všenory, Řevnic, Letů a Karlíka, společně se starostou Černošic, zaslali společnou výzvu ministru vnitra ČR J. Kubicemu k naléhavému řešení situace s vydáváním cestovních pasů. Městský úřad Černošice přes velké úsilí, včetně personální posílení správního odboru a rozšíření úředních hodin, není bez finanční a technické podpory státu (tj. dodání dalších odbavovacích kabinek a prostředků na jejich obsluhu) aktuálně schopen zajistit potřebnou kvalitu a rozsah výkonu státní správy v této oblasti. Dlouhé čekací doby, resp. často přímo nemožnost odbavení klientů, jsou v dnešní době prinicipiálně nepřijatelné a velmi se rozcházejí s představou vedení města o moderním, vstřícném a efektivním úřadu, nicméně město samo není za situaci zodpovědné a nemá možnost ji z omezených vlastních zdrojů efektivně vyřešit. 

Od 1. ledna vykonává z rozhodnutí státu jeden jediný úřad veškerou agendu cestovních dokladů a občanských průkazů místo dřívějších 23 kontaktních míst v celém okrese. K této koncentraci služeb - pro kterou nebyl úřad technicky ani personálně ze strany státu posílen - se navíc přidává rekordní zájem o vystavování nových pasů, protože dnem 26. června končí platnost zápisů dětí v pasech rodičů. Navíc v okrese Praha-západ je nadprůměrný počet dětí i relativně vyšší počet rodin, které letní dovolené tráví v zahraničí. Výsledkem jsou mnohahodinové čekací doby a situace, kdy k tomu, aby klient vůbec dostal pořadový lístek k odbavení během daného dne, se musí k úřadu do fronty zařadit ještě před začátkem úřední doby. V současné době reálně hrozí, že pro část obyvatel okresu náš úřad nebude vystavení pasů před datem 26. června, popř. před jejich dovolenými, schopen zajistit.

V rámci svých možností jsme pro základní komfort čekajících klientů nabídli dětský koutek v 1. patře, wifi připojení zdarma, automat na pitnou vodu zdarma, trvalou přítomnost informační koordinátorky, možnost po získání pořadového lístku opustit prostor úřadu a dostavit se až na předpokládaný čas odbavení. Systém internetových objednávek je pro agendu cestovních pasů bohužel již zcela vyčerpán až do měsíce srpna.

Viz společné stanovisko starostů regionu Dolní Berounka - dopis ministru vnitra.

Datum vložení: 18. 5. 2012 0:00
Datum poslední aktualizace: 22. 11. 2017 23:02
Autor: Filip Kořínek