Černošice
Černošice

Tuchoměřice

Projednávaná územně plánovací dokumentace obce Tuchoměřice

Obec pořizuje nový územní plán. Schválené zadání ze dne 12.12.2012 naleznete zde.

 

Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání Návrhu územního plánu Tuchoměřice 

Návrh územního plánu Tuchoměřice k opakovanému veřejnému projednání

Návrh územního plánu Tuchoměřice - textová část
Hlavní výkres
Základní členění území
Koncepce veřejné infrastruktury
Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace
Koncepce uspořádání krajiny
Odůvodnění územního plánu
Koordinační výkres
Předpokládané zábory půdního fondu
Širší územní vztahy
        Příloha č. 1 - vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů
        Příloha č. 2 - vyhodnocení námitek
        Příloha č. 3 - vyhodnocení připomínek
 

Písemné  připomínkynámitky je možné podávat přímo u pořizovatele MěÚ Černošice, odbor územního plánování do 21.6.2022 (včetně).

                                                                                vyvěšeno: 4.5.2022

                                                    zveřejněno minimálně do: 21.6.2022 (včetně)

 

Územní studie Kněžívka

Návrh územní studie Tuchoměřice - Kněžívka ke konzultaci

                                                   

Stránka byla naposledy aktualizována 4.5.2022.

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Jazzový festival