Černošice
Černošice

Tuchoměřice

Projednávaná územně plánovací dokumentace obce Tuchoměřice

Obec pořizuje nový územní plán. Schválené zadání ze dne 12.12.2012 naleznete zde.

Návrh územního plánu Tuchoměřice ke společnému jednání ze dne 7.9.2016

Návrh územního plánu Tuchoměřice - textová část
Hlavní výkres
Základní členění území
Koncepce veřejné infrastruktury
Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace
Koncepce uspořádání krajiny
Odůvodnění územního plánu
Koordinační výkres
Předpokládané zábory půdního fondu
Širší územní vztahy
příloha - funkční využití a parcelace
        příloha - vizualizace

 

 

Návrh územního plánu Tuchoměřice k veřejnému projednání

Návrh územního plánu Tuchoměřice - textová část
Hlavní výkres
Základní členění území
Koncepce veřejné infrastruktury
Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace
Koncepce uspořádání krajiny
Odůvodnění územního plánu
Koordinační výkres
Předpokládané zábory půdního fondu
Širší územní vztahy
Příloha 1

                                                    vyvěšeno: aktuálně není nic zveřejněno

                                                    zveřejněno minimálně do:

 

Územní studie Kněžívka

Návrh územní studie Tuchoměřice - Kněžívka ke konzultaci

                                                   

Stránka byla naposledy aktualizována 7.7.2020.

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Foto: Petr Kubín