Černošice
Černošice

Tuchoměřice

Projednávaná územně plánovací dokumentace obce Tuchoměřice

Obec pořizuje nový územní plán. Schválené zadání ze dne 12.12.2012 naleznete zde.

 

Návrh územního plánu Tuchoměřice k veřejnému projednání

 

Návrh územního plánu Tuchoměřice - textová část
Hlavní výkres
Základní členění území
Koncepce veřejné infrastruktury
Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace
Koncepce uspořádání krajiny
Odůvodnění územního plánu
Koordinační výkres
Předpokládané zábory půdního fondu
Širší územní vztahy
Příloha 1

                                                    vyvěšeno: aktuálně není nic zveřejněno

                                                    zveřejněno minimálně do:

 

Územní studie Kněžívka

Návrh územní studie Tuchoměřice - Kněžívka ke konzultaci

                                                   

Stránka byla naposledy aktualizována 7.7.2020.

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Foto: Petr Kubín