Černošice
Černošice

Dolní Břežany

Územní plán  Dolní Břežany byl vydán v r. 2009, změna č.1 byla vydána v r.2009, změna č.2A byla vydána v r.2010, změna č.3 byla vydánav r.2012, změna č.4A byla vydána v r.2014, změna č.4B byla vydána v r.2015, změna č.5 byla vydána v r.2016, změna č.7 byla vydána v r.2017, změna č.6 byla vydána v r.2018, změna č.8 byla vydána v r.2019, změna č.9 byla vydána v r.2022.

Územní plán

Úplné znění územního plánu Dolní Břežany po změně č. 9 nabylo účinnosti 6. 10. 2022.

  •  Úplné znění po změně č. 9 územního plánu Dolní Břežany

Text
Hlavní výkres
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
Základní členění území
Výkres koncepce technické infrastruktury
Výkres pořadí změn v území - etapizace
Koordinační výkres
  •  Změna č. 9 územního plánu Dolní Břežany

Text
Hlavní výkres
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
Základní členění území
Koordinační výkres
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

 

Územní studie

Územní studie krajiny Dolní Břežany (březen 2023).

 

Regulační plán

Regulační plán Dolní Břežany - Lhota-jih byl vydán v r. 2011.

Změna č. 1 + úplné znění RP lokality Z6-2 K Zámecké Oboře nabyl účinnosti 27. 9. 2023.

 

Do platné územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na  stavebním úřadu v Dolních Břežanech, obci Dolní Břežany a odboru územního plánování MěÚ Černošice.

Stránka byla naposledy aktualizována 10. 10. 2023.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie