Černošice
Černošice

Dolní Břežany

Územní plán  Dolní Břežany byl vydán v r. 2009, změna č.1 byla vydána v r.2009, změna č.2A byla vydána v r.2010, změna č.3 byla vydánav r.2012, změna č.4A byla vydána v r.2014, změna č.4B byla vydána v r.2015, změna č.5 byla vydána v r.2016, změna č.7 byla vydána v r.2017, změna byla vydána č.6 v r.2018 a změna byla vydána č.8 v r.2019.

Územní plán

  •  Úplné znění po změně č.8 územního plánu

Text
Hlavní výkres
Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření
Základní členění území
Výkres koncepce technické infrastruktury
Výkres pořadí změn v území - etapizace

 

Regulační plán

Regulační plán Dolní Břežany - Lhota-jih byl vydán v r.2011.

Do platné územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na  stavebním úřadu v Dolních Břežanech, obci Dolní Břežany a odboru územního plánování
MěÚ Černošice.

Stránka byla naposledy aktualizována 7.10.2021.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie