Černošice
Černošice

 KORONAVIRUS: mimořádná opatření, důležité kontakty a aktuality pro občany - INFORMACE NAJDETE ZDE

Pořádek ve městě, úklid, svoz odpadu aj.

Za tuto stránku odpovídá N. Švehlová


Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik měsíců má rok 

Čištění ulice V Kosině již částečně proběhlo, ale nemohlo být řádně dokončeno z důvodu zaparkovaných automobilů. Opětovné čištění bude probíhat 22.5.2018.

Děkujeme za pochopení.

 

Naděžda Švehlová, 14. 5. 2018
Dobrý den,
 
uvedeným problémem jsme se zabývali, zatím však nemáme k dispozici definitivní návrh řešení. Od té doby došlo k personálním změnám ve firmě AQUACONSULT. Bylo proto nutné tuto záležitost znovu posoudit. V následujícím týdnu bude na Vaší přípojce osazen digitální dataloger, podle kterého ověříme průběh tlaku na konci talkového pásma, kde se nachází Vaše nemovitost. Na základě výsledků měření se budeme zabývat návrhy řešení dané věci.
Jiří Jiránek, 25. 4. 2018

V současné době je odborem technických služeb prováděn celoplošný úklid města, který bude trvat nejpozději do konce května.

Naděžda Švehlová, 24. 4. 2018

Svozovým dnem v ulici Myslbekova je středa.

Naděžda Švehlová, 8. 3. 2018

Poplatek za komunální odpad lze platit převodem na účet města i osobně na pokladnách města.

Bližší informace Vám poskytne pí Dagmar Ovečková - finanční odbor

Naděžda Švehlová, 8. 3. 2018

Informace o svozu bioodpadu velkoobjemovými kontejnery jsou zveřejněny v Informačním listu a dále je najdete na webových stránkách města   Svoz bioodpadu velkoobjemovými kontejnery

Naděžda Švehlová, 8. 3. 2018
Vaše připomínka byla předána svozové firmě ke sjednání nápravy .
Děkujeme za upozornění.
Renáta Petelíková
9. 11. 2017
Nádoba na bioodpad musí být hnědé barvy ve velikosti 110 - 240l.
Renáta Petelíková
9. 11. 2017
Bioodpad od nemovitostí bude vyvážen naposledy 13.12.2017 a začne od 1.3.2018
Renáta Petelíková, 1. 11. 2017

Vážená paní Tychnová,

děkujeme za upozornění, závadu jsme nahlásili firmě Eltodo, která pro nás veřejné osvětlení spravuje.

Porouchy veřejného osvětlení lze hlásit rovnou na tel.čísle 800 101 109.

Naděžda Švehlová, 23. 10. 2017