Černošice
Černošice

Pořádek ve městě, úklid, svoz odpadu aj.


Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik má zdravý člověk dohromady prstů na obou rukou 

Vážená paní Tychnová,

děkujeme za upozornění, závadu jsme nahlásili firmě Eltodo, která pro nás veřejné osvětlení spravuje.

Porouchy veřejného osvětlení lze hlásit rovnou na tel.čísle 800 101 109.

Naděžda Švehlová, 23. 10. 2017

V naší obci máme nyní 18 kontejnerových stání, která jsou pravidelně vyprazdňována svozovou firmou (např.papír 3x týdně a plast 2x týdně) a kde je pravidelně zajišťován úklid technickými službami.

Kontejnery v Karlické ulici jsou hojně využívány našimi občany, bylo by možná lépe začít využívat jiné kontejnerové stání, které je méně exponované a kde někdy ani k naplněnosti nedochází.

Mapu a seznam kontejnerových stání najdete na webu města.

Mapa stanovišť kontejnerů na tříděný odpad    

Seznam stanovišť nádob na tříděný odpad

Děkujeme za Vaši připomínku, o určitých změnách do budoucna uvažujeme.

Naděžda Švehlová, 11. 10. 2017

Olej můžete odevzdat ve sběrném místě odboru technických služeb, Topolská 660.

Provozní doba sběrného místa: pondělí  8:00 - 17:00

                                              středa  8:00 - 17:00

                                              sobota 8:00 - 12:00

Bližší informace na telefonu 251 641 183

Naděžda Švehlová, 17. 8. 2017

Děkujeme za upozornění, ceduli připevníme.

Naděžda Švehlová, 8. 8. 2017
Vážená paní Urbanová,
 
OZV 1/2015 o veřejném pořádku je stále platná, byla změněna dvěma následnými OZV - 3/2016 a 2/2017. Obě tyto vyhlášky jsou na webových stránkách města v záložce město Černošice - obecně závazné vyhlášky. Tyto vyhlášky však neměnily čl. III. odst. I. OZV 1/2015, který stále platí v původním znění (e_download.php?file=data/faq/odpoved1705_1.pdf&original=ozv_1_2015_scan.pdf) - sekat lze tedy v pracovní dny a v sobotu od 8 do 20 hod. V neděli je použití hlučných strojů a zařízení zakázáno.
Renáta Petelíková, 2. 8. 2017

Televizi můžete odložit ve sběrném místě v technických službách, Topolská. 660, Černošice a to v pondělí nebo ve středu od 8:00 do 17:00 nebo v sobotu od 8:00 do 12:00 hod. Doklady nepotřebujete.

Naděžda Švehlová, 29. 5. 2017

Pro občany města je kontejner na velkoobjemový odpad  umístěn v areálu technických služeb, Topolská 660, provozní doba v pondělí a ve středu od 8:00 do 15:00 hod. nebo v sobotu od 8:00 do 12:00 hod.

Můžete také využít akce velkoobjemové kontejnery na jaře a na podzim. Bližší informace o těchto akcích naleznete na webu města v sekci technických služeb.

Naděžda Švehlová, 26. 5. 2017

Kontaktujte prosím pracovníky finančního odboru, kteří Vám potřebné údaje sdělí - tel. 221 982 518

Naděžda Švehlová, 17. 5. 2017

Svoz bioodpadu z nádob občanů probíhá každou středu v období od 1.3. do 14.12. Nádoba musí být připravena k odvozu nejpozději v 7:00 hod v den  svozu. Svoz probíhá až do odpoledních hodin.

Pokud u Vás svoz neproběhl, kontaktujte, prosím, firmu Rumpold - tel . 251 640 846.

Poplatek je součástí celkové platby za odpad, která je 600,- Kč za osobu trvale hlášenou nebo případně za objekt, ve kterém není nikdo trvale hlášen.

Naděžda Švehlová, 17. 5. 2017

Kontejner v Ukrajinské ulici se vyváží 1x týdně. Okolí kontejneru je pravidelně 3x týdně uklízeno pracovníky technických služeb.

Naděžda Švehlová, 19. 4. 2017