Černošice
Černošice

Voličské průkazy

Pro volby do Evropského parlamentu:

- vše ohledně voličských průkazů vyřídíte v radnici Karlštejnská 259, Černošice: kancelář matriky s paní Řehořovou

- poslední den lhůty, kdy je možné požádat o vydání voličského průkazu poštou nebo datovou schránkou je pátek 31. 5. 2024 (žádost musí být ten den doručena)

- poslední den lhůty, kdy je možné požádat osobně o vydání o voličského průkazu, je středa 5. 6. 2024 do 16:00 hodin

- voličské průkazy je možné nejdříve předávat od čtvrtka 23. 5. 2024

Co je voličský průkaz?

Voličský průkaz je veřejnou listinou, na jejímž základě je volič oprávněn hlasovat ve vybraných volbách mimo volební okrsek, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů u městského úřadu Černošice.  

V jakých volbách můžu s voličským průkazem hlasovat?

ve volbě prezidenta republiky v jakékoliv volební místnosti v ČR nebo v zahraničí,

ve volbách do Senátu v jakékoliv volební místnosti ve volebním obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu

ve volbách do Poslanecké sněmovny v jakékoliv volební místnosti v ČR nebo v zahraničí,

ve volbách do Evropského parlamentu v jakékoliv volební místnosti na území ČR,

ve volbách do zastupitelstev krajů v jakékoliv volební místnosti v kraji, na jehož území je volič přihlášen k trvalému pobytu.

ve volbách do zastupitelstev obcí nelze hlasovat na voličský průkaz

Tiskopis voličského průkaz je jednotný pro všechny druhy voleb.  

Kdo může požádat o voličský průkaz?

O voličský průkaz může požádat každý volič.  

U koho můžu požádat o vydání voličského průkazu mám-li trvalý pobyt ve městě Černošice?

 1. u Městského úřadu Černošice - Karlštejnská 259, Černošice

  nebo

 2. u zastupitelského úřadu v zahraničí, u něhož jsem se nechal zapsat do zvláštního seznamu voličů (pro volbu prezidenta republiky, volby do Senátu, volby do Poslanecké sněmovny a pro volby do Evropského parlamentu).  

Jakým způsobem a do kdy můžu požádat o vydání voličského průkazu?

 1. Na základě osobní žádosti
  - ode dne vyhlášení příslušných voleb do dvou dnů přede dnem voleb do 16:00 hod.

 2. Podáním v listinné (podpis musí být úředně ověřený) nebo elektronické podobě (prostřednictvím datové schránky)
  - ode dne vyhlášení příslušných voleb podáním v listinné nebo elektronické podobě, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb do 16:00 hod. příslušnému obecnímu úřadu nebo zastupitelskému úřadu v zahraničí.

 3. Přes portál občana
  - Po přihlášení do Portálu občana bude moci volič jednoduše vytvořit žádost a zaslat ji přes datovou schránku příslušnému obecnímu úřadu. Tato žádost musí být doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb do 16.00 hodin.  

Co musí žádost obsahovat?

Jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně adresu pro doručení voličského průkazu.

V případě voleb do Senátu a volby prezidenta republiky lze také uvést, pro které kolo voleb má být voličský průkaz vydán. Pokud to volič neuvede, budou mu vydány dva průkazy - jeden pro první kolo voleb, druhý pro druhé kolo voleb.

Pozor! V případě, že žádáte o vydání voličského průkazu obecní úřad, můžete využít vzor zde Typ: DOC dokument, Velikost: 47 kB.    

Může za mě převzít voličský průkaz někdo jiný?

Ano, avšak pouze v případě, že se dostaví pověřená osoba, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu.  

Co mám dělat, pokud jsem voličský průkaz ztratil, byl mi odcizen nebo mi nebyl doručen?

V takovém případě nemůžete hlasovat. Za ztracený, odcizený nebo nedoručený voličský průkaz nelze vydat duplikát.

Za tuto stránku odpovídá A. Mošnová

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Černošická pouť