Černošice
Černošice

Technologické centrum

Technologické centrum (Rozvoj služeb eGovernmentu ORP Černošice I-III)


 

Realizace projektu vycházela z potřeby rozvíjet a zkvalitňovat poskytování veřejných služeb územní samosprávou a to zejména prostřednictvím zavádění ICT v územní veřejné správě a závádění služeb eGovernmentu.

Obsahem projektu byl rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Černošice prostřednictvím:

  • zřízení technologického centra obce (aktivita I.)

  • pořízení elektronické spisové služby v obvodu ORP Černošice (aktivita II.)

  • vnitřní integrace úřadu (aktivita III.)

     

Projekt byl realizován v období od 1. 10. 2010 do 29. 2. 2012. Aktivity projektu byly realizovány dodavatelsky.

Realizace projektu byla rozdělena do dvou etap:

  • etapa č. I. (1.10.2010 – 31.7.2011) – bylo vytvořeno technologické centrum s rozšířenou působností. Technologické centrum umožní posílit infrastrukturu ICT a podpořit ORP ve snaze o standardizaci IS obcí v rámci správního obvodu a zajištění stanovené úrovně služby. Dále v této etapě byla zavedena elektronická spisová služba. Spisová služba byla zřízena pro ORP Černošice a 45 obcí v jejím správním obvodu.

  • etapa č. II. (1.8.2011 – 29.2.2012) – vnitřní integrace úřadu, která spočívala v nákupu, instalaci a zprovoznění softwarových aplikací připívajících k efektivnějšímu a transparentnějšímu fungování úřadu ORP.

 K žádosti o dotaci byla zpracována studie proveditelnosti.

Popis realizace projektu

Žádost o dotaci byla 31.5.2010 předána na Centrum pro regionální rozvoj ČR.

Dne 14.12.2010 byla v Informačním systému veřejných zakázek pod číslem 60053944 v otevřeném řízení uveřejněna nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, která obsahovala 10 částí (text výzvy k veřejné zakázce a výsledky výběrového řízení najdete v sekci veřejné zakázky). Výběrové řízení probíhalo do února 2011. Na jednotlivé části veřejné zakázky byli z uchzečů vybráni následující dodavatelé, kromě dvou částí (003 a 004), na které nebyla podána žádná nabídka:

v části 001 - CALEUM s.r.o,

v části 002 - ALEF NULA a.s.,

v části 005 - Novell Professional Services Česká republika, s.r.o.,

v části 006 - POLYSOFT, s.r.o.,

v části 007 - GORDIC spol. s.r.o.,

v části 008 - TRIADA, spol. s.r.o.,

v části 009 - ALIS spol. s.r.o.,

v části 010 - GORDIC spol. s.r.o.,

Chybějící komponenty se v souladu s platnou směrnicí příjemce č. 5/2009, o nakupování a výběru dodavatelů, se soutěžily prostřednictvím elektronického tržiště GEM:

G11/88693 - POLYSOFT, s.r.o,

G11/90142 - Kapsch s.r.o.,

G11/92361 - Servodata a.s.

Město Černošice dne 1.3.2011 obdrželo od Ministerstva vnitra „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“.

Dne 26.8.2011 byla na pobočku Centra pro regionální rozvoj ČR předložena žádost o platbu a monitorovací zpráva za první etapu (byla ukončena ke dni 31.7.2011). Celkové výdaje první etapy byly ve výši 5 663 616,- Kč. V průběhu této etapy bylo vytvořené technologické centrum. Konkrétně se jednalo o pořízení a instalaci HW komponent v souladu s technickým zadáním, jež bylo přílohou zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky na dodávky v otevřeném řízení. Dne 30.6.2011 byl ukončen testovací provoz technologického centra. Výstupem je infrastruktura, jež je schopna zprostředkovat přístup k datovým zdrojům s potenciálem dalšího rozvoje (negarantované uložiště dat).

Dále byla instalována elektronická spisová služba u příjemce a u partnerů projektu - obcí ve správním obvodu příjemce. Výsledkem je nasazení spisové služby pro příjemce a obce ve správním obvodu příjemce - partnery projektu. Bylo provedeno zaškolení uživatelů a uvedení služby do zkušebního provozu a následně do ostrého provozu. Zřízená elektronická spisová služba splňuje požadavky zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změní některých zákonů. Dílo bylo realizováno v souladu s uzavřenými smluvními vztahy.

Dne 21.3.2012 byla na pobočku Centra pro regionální rozvoj ČR předložena žádost o platbu a monitorovací zpráva za druhou etapu (byla ukončena ke dni 29.2.2012). Celkové výdaje druhé etapy byly ve výši 1 529 712,- Kč. V rámci této etapy byla realizována vnitřní integrace úřadu. Vnitřní integrace úřadu spočívala v nákupu, instalaci a zprovoznění softwarových aplikací přispívajících k efektivnějšímu a transpararentnějšímu fungování městského úřadu Černošice.

 

Realizace projektu byla ukončena dne 29. 2. 2012.

 

.

 

  

Za tuto stránku odpovídáIM. Formáčková

 

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0