Černošice
Černošice

Smlouvy o dodávce pitné vody

Smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod


Vodovodní a kanalizační síť v Černošicích je v majetku města Černošice a město ji rovněž provozuje. Pro každou nemovitost napojenou přípojkou na vodovodní a/nebo kanalizační řad je nutno uzavřít smlouvu o dodávce pitné vody a/nebo smlouvu o odvádění a čištění odpadních vod. Smlouva se uzavírá s vlastníkem nemovitosti (v případě více vlastníků s tím, který má největší podíl, v případě rovnosti podílů nebo společného vlastnictví manželů s kterýmkoli z nich, v případě společenství vlastníků s jimi pověřeným zástupcem).

Před podpisem smlouvy předloží žadatel občanský průkaz, doklad o vlastnictví nemovitosti (výpis z katastru nemovitostí – může zprostředkovat město, event. jiný právní titul, např. smlouvu, plnou moc), u novostaveb souhlas s užíváním přípojek vydaný stavebním úřadem.)

Kdy, s kým a kde situaci řešit:
pondělí a středa     8:00 - 17:00 hodin
úterý, čtvrtek a pátek     8:00 - 12:00 hodin

Karlštejnská 259, Černošice, Odbor finanční

Kontakt:
Renáta Hatinová

 

Za tuto stránku odpovídá J. Jiránek

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie