Černošice
Černošice

Nová radnice, knihovna, městská policie, pošta a zahrada

Stavební úpravy a přístavba budovy Karlštejnská 259 - nová radnice, knihovna, městská policie, pošta a veřejná zahrada


Aktuální informace:

V rámci zahájené rekonstrukce, resp. původně spíš adaptace, stávajícího objektu z 30. let minulého století se koncem roku 2016 zjistily kritické a rozsáhlé konstrukční vady vily Tišnovských v jejích základech, stropech i nosných stěnách přes všechna patra. Přípravné sondy před dvěma roky tyto vady neodhalily. Nejednalo se jen o vliv stáří budovy, ale zejména o zásadní chyby při její původní výstavbě v době velké hospodářské krize.

vtvtvtvt

vtvtvtvt

Dle následně vyhotoveného odborného posudku bylo nutné všechny uvedené konstrukční prvky postavit nově - postupnou výměnou část po části - nebo postavit nově celou budovu (v původní, upravené nebo nové podobě). V lednu 2017 se situací zabývali radní města a mimořádné jednání vedení města včetně zastupitelů s celým technickým týmem - architekty, projektanty, statiky a rozpočtářem. Rada města následně rozhodla pokračovat v rekonstrukci stávající budovy. Zpracování nového projektu rekonstrukce vily Tišnovských bylo zadáno společnosti CEDE. V průběhu května 2017 byly zahájeny práce na zesílení statiky budovy. Současně probíhá přístavba nového objektu podle původního projektu. V průběhu rekonstrukce se postupně zjišťovaly ještě další vady a rozsah rekonstrukce se tak dále zvětšoval.

Teprve v první polovině roku 2018 se rekonstrukce dostala do fáze, kdy byly nosné konstrukce (vnitřní zdi a téměř všechny stropy) předělány, zachovány zůstaly všechny obvodové a některé vnitřní zdi a celé vnitřní schodiště. Došlo rovněž k ostranění krovu a střechy. Vzhledem k zásadnímu nárůstu objemu prací bylo na základě právního stanoviska společnosti Havel & Partners k maximálním limitům pro navyšování původní veřejné zakázky (ke stažení zde) rozhodnuto, že původní smlouva bude ukončena zhruba ve fázi dokončení hrubé stavby a na stavební dokončení bude vyhlášena nová veřejná zakázka.

Podkladem k této nové soutěži byla nově zpracovaná souhrnná projektová dokumentace, kterou město objednalo u společnosti CEDE, která spojila a dále upravila několik dílčích projektových dokumentací a zohlednila již provedené práce (v rozsahu, jak byly dokončeny dle původní smlouvy) - tedy původní projekt Jestico Whiles na přístavbu, upravený jednoduchý projekt na inženýrské sítě a dokončení této přístavby, projekt rekonstrukce původní vily včetně veškerých úprav vyplývajících z dodatků 1-6, upravený projekt venkovních prostranství a nový projekt interiéru.

Soutěž na dokončení byla vyhlášena v září 2018 a jejím vítězem se stala firma Metall Quatro, čili dosavadní realizační firma, která podala nabídku o 1 mil. Kč nižší než druhý uchazeč. Celková cena dokončení byla nabídnuta ve výši 49 mil. Kč + DPH. 

Celkový rozpočet stavby po všech vícepracích a úpravách z rozhodnutí investora dosahuje čásky 99 mil. Kč vč DPH, a termín dokončení stavby je stanoven na 31. srpna 2019. Následně se předpokládá instalace nábytku a nakonec již stěhování úřadu a dalších budoucích uživatelů (knihovna, policie, pošta) v posledních měsících roku 2019. 

 

Filip Kořínek, starosta

 

Podklady z průběhu realizace:

Zápis technického dozoru a statika ve stavebním deníku - 9. listopadu 2016

Stavebně-technický průzkum - prosinec 2016

Shrnutí zjištění průzkumu - 21. prosince 2016

Návrh statiků na záchranu budovy - 4. ledna 2017, Reccoc

Časový průběh projektu a odhady nákladů dokončení - 4.1.2017, J. Jiránek, OISM

Komentované fotografie zjištěného stavu nosných konstrukcí - 4.1., L. Hrdoušek, TDI

Projektová dokumentace (100 MB, zip)

Projektová dokumentace - aktualizace srpen 2017 

Aktualizovaná dokumentace - říjen 2017

Právní stanovisko Havel & Partners - květen 2018

Projekt interiéru - Anna Lacová, únor 2018

 

radnice

Autor návrhu a vizualizace: Jestico + Whiles

 

Architektonické návrhy přestavby a přístavby vily Tišnovských (čp. 259) byly poprvé představeny v rámci černošické Mariánské pouti ve dnech 11.-12. srpna 2012 přímo ve vile. Následně byly otištěny v zářijovém čísle IL a představeny na zasedání zastupitelstva v Club Kinu. 17. září proběhla odborná prezentace členům rady města, komise pro investice a strategický rozvoj, vedoucím odborů městského úřadu, vedení městské policie aj., a 11. října pak pro širší veřejnost města. Návrhy prošly podrobným interním posouzením z hlediska splnění zadání, potřeb úřadu, reálnosti rozpočtu apod.

Ve čtvrtek 20. prosince 2012 na svém pravidelném zasedání rozhodlo zastupitelstvo města, že na návrh rady města a potažmo komise pro investice a strategický rozvoj, budou do užšího výběru k dalšímu posuzování vybrány návrhy ateliérů Jestico Whiles a Qarta.

V průběhu února a března proběhla individuální pracovní setkání obou ateliérů s vedoucími pracovníky městského úřadu, vedením města, vedením městské policie a České pošty. Na základě jednání na konci března oba týmy předložily své upravené návrhy (níže). V průběhu jara a léta o věci jednala investiční komise, rada města, zastupitelstvo.

Finální rozhodnutí o výběru vítězného návrhu přijalo zastupitelstvo 10. července 2013, kdy se přiklonilo k návrhu ateliéru Jestico + Whiles. 

V lednu 2016 byl dokončen prodej současné budovy Městského úřadu v Riegrově ulici (s čistým výnosem pro město cca 11 milionů Kč). Tím začalo běžet období 2 let, po které bylo město ve své budově už jen v nájmu za symbolickou 1 Kč.

Stavba byla zahájena koncem léta 2016 po provedení revize a následných finálních úprav projektové dokumentace a po dokončení výběrového řízení na zhotovitele, ve kterém s nejnižší nabídkou zvítězila firma Metall Quatro s.r.o.

Později byla dokončena jednání s Českou poštou s.p. o podpisu smlouvy o smlouvě budoucí nájemní, na základě které budou v přístavbě vily vybudovány prostory na míru pro novou provozovnu pošty. Na financování stavby byl přijat úvěr ve výši cca 15 milionů Kč. Současně s ČP s.p. byl dohodnutý zpětný odkup pozemku v ulici Ke Švarcavě, který byl České poště v minulosti převeden pro účely zřízení nové provozovny a nyní jej město koupilo zpět.

Po dokončení stavby nové radnice zřejmě přistoupíme k prodeji současného objektu a pozemku Městské policie. 

Předložené architektonické studie (1. kolo)

(1) Architektonický ateliér GRIDO - Peter Sticzay-Gromski

(2) Architekti Projektil

(3) Architektonický ateliér Qarta

(4) Architekti Šafer Hájek

(5) Architektonický ateliér Jestico+Whiles

 

Pracovní materiály z hodnocení návrhů:

 

Upravené studie - 2. kolo (užší výběr)

Jestico + Whiles: dopis, studie, okótovaná situace, bourací výkresy - 1PP, 1NP, 2NP, 3NP

Qarta: náklady, nabídka, studie, plochy, okótovaná situace, bourací 1PP, 1NP, 2NP, 3NP

Projektová dokumentace pro stavební povolení

výkresová část, technická zpráva

Prováděcí projektová dokumentace

1PP, 1NP, 2NP, 3NP,projektová dokumentace

Půdorys vč. označení místností

1PP, 1NP, 2NP, 3NP, půda

Projekt interiéru

projekt - Anna Lacová (2/2018)

Aktuální podklady - viz horní část této stránky


 

Poslední aktualizace 2.prosince 2018
Za tuto stránku odpovídá F. Kořínek

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0