Černošice
Černošice

Chýně

Územní plán Chýně

Text
Hlavní výkres
Základní členění území
Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace
Výkres širších vztahů
Koordinační výkres
Výkres předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu

 

Do platné územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na stavebním úřadu v Hostivici, obci Chýně a odboru územního plánování MěÚ Černošice.

Stránka byla naposledy aktualizována 29.11.2021.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie