Černošice
Černošice

Chýně

Úplné znění územního plánu Chýně po změně č. 1 nabylo účinnosti 3. 1. 2023.

  • Úplné znění po změně č. 1 územního plánu Chýně

Text
Hlavní výkres
Základní členění území
Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace
Koordinační výkres
 

  •  Změna č. 1 územního plánu Chýně

Text
Hlavní výkres
Základní členění území
Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace

Textová část - odůvodnění
Textová část - odůvodnění - srovnávací text
Koordinační výkres
Výkres předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu

 

  •  Územní plán Chýně

Text
Hlavní výkres
Základní členění území
Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace
Výkres širších vztahů
Koordinační výkres
Výkres předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu

 

Do platné územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na stavebním úřadu v Hostivici, obci Chýně a odboru územního plánování MěÚ Černošice.

Stránka byla naposledy aktualizována 26.1.2023.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie