Černošice
Černošice

Chýně

Územní plán obce Chýně byl schválen v r. 2004, změna č. 1 byla vydána v r. 2010, změna č.2 byla vydána v r.2014, změna č.3 byla vydána v r. 2019.

 

Změna č.3 ÚPO Chýně byla vydána opatřením obecné povahy č.1/2018/OOP a nabyla účinnosti dne 29.1.2019. Úplné znění po změně č.3 ÚPO Chýně naleznete zde.
 
Obec pořizuje nový územní plán. Schválené zadání ze dne 24.5.2017 naleznete zde.

 

Do platné územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na stavebním úřadu v Hostivici a obci Chýně.

Stránka byla naposledy aktualizována 22.6.2020.