Černošice
Černošice

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky


Občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu. Pokud má sdělení formu datové zprávy, občan ho po vyplnění opatří uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky. Za občana může sdělit ukončení pobytu na území České republiky rovněž jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy. Dnem ukončení trvalého pobytu na území České republiky se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území ČR a současně byl uhrazen správní poplatek. Dnem kdy je ukončen trvalý pobyt na území České republiky se stane občanský průkaz neplatným.

Poplatky

Za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR zaplatí občan v České republice správní poplatek ve výši 100 Kč.

Kde situaci řešit:

Městský úřad Černošice tuto službu zajišťuje pouze pro občany, kteří ukončují trvalý pobyt v Černošicích.


Karlštejnská 259, Černošice, správní odbor
Podskalská 19, Praha 2, správní odbor, 1.patro

Za tuto stránku odpovídá Marcela Růžičková

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Autor: Matyáš Paul