Černošice
Černošice

Formuláře na úseku stavebního řízení


 

Vzory žádostí

Formulář ZFO Formulář PDF Formulář DOC Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
Formulář ZFO Formulář PDF Formulář DOC Žádost o vydání rozhodnutí o dělení a scelování pozemků
Formulář ZFO Formulář PDF Formulář DOC Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
Formulář ZFO Formulář PDF Formulář DOC Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
Formulář ZFO Formulář PDF Formulář DOC Žádost o stavební povolení
Formulář ZFO Formulář PDF Formulář DOC Žádost o vydání společného povolení
Formulář ZFO Formulář PDF Formulář DOC Žádost o povolení předčasného užívání stavby
Formulář ZFO Formulář PDF Formulář RTF Žádost o dodatečné povolení
Formulář ZFO Formulář PDF Formulář DOC Ohlášení stavby
Formulář ZFO Formulář PDF Formulář DOC Ohlášení dokončení stavby
Formulář ZFO Formulář PDF Formulář DOC Oznámení záměru
Formulář ZFO Formulář PDF Formulář DOC Společné oznámení záměru
Formulář ZFO Formulář PDF Formulář RTF Oznámení o užívání stavby
Formulář ZFO Formulář PDF Formulář RTF Žádost o změnu stavby před dokončením
Formulář ZFO Formulář PDF Formulář DOC Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
Formulář ZFO Formulář PDF Formulář RTF Žádost o kolaudační rozhodnutí (stavby povolené před 1.1.2007)
Formulář ZFO Formulář PDF Formulář DOC Oznámení změny v užívání stavby
Formulář ZFO Formulář PDF Formulář DOC Ohlášení odstranění
Formulář ZFO Formulář PDF Formulář RTF Žádost o povolení výjimky
Formulář ZFO Formulář PDF Formulář DOC Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
Formulář ZFO Formulář PDF Formulář DOC Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
Formulář ZFO Formulář PDF Formulář RTF Žádost o územně plánovací informaci

Vyhláška č. 503/2006 Sb

Formulář ZFO Formulář PDF Formulář DOC Text vyhlášky

Vyhláška č. 499/2006 Sb

Formulář ZFO Formulář PDF Formulář DOC Text vyhlášky

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie