Černošice
Černošice

Formuláře na úseku stavebního řízení


Vzory žádostí

elektronický formulář Formulář PDF Formulář DOC Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
elektronický formulář Formulář PDF Formulář DOC Žádost o vydání rozhodnutí o dělení a scelování pozemků
elektronický formulář Formulář PDF Formulář DOC Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
elektronický formulář Formulář PDF Formulář DOC Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
elektronický formulář Formulář PDF Formulář DOC Žádost o stavební povolení
elektronický formulář Formulář PDF Formulář DOC Žádost o vydání společného povolení
elektronický formulář Formulář PDF Formulář DOC Žádost o povolení předčasného užívání stavby
  Formulář PDF Formulář RTF Žádost o dodatečné povolení
elektronický formulář Formulář PDF Formulář DOC Ohlášení stavby
  Formulář PDF Formulář DOC Ohlášení dokončení stavby
elektronický formulář Formulář PDF Formulář DOC Oznámení záměru
elektronický formulář Formulář PDF Formulář DOC Společné oznámení záměru
  Formulář PDF Formulář RTF Oznámení o užívání stavby
  Formulář PDF Formulář RTF Žádost o změnu stavby před dokončením
elektronický formulář Formulář PDF Formulář DOC Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
  Formulář PDF Formulář RTF Žádost o kolaudační rozhodnutí (stavby povolené před 1.1.2007)
elektronický formulář Formulář PDF Formulář DOC Oznámení změny v užívání stavby
elektronický formulář Formulář PDF Formulář DOC Ohlášení odstranění
  Formulář PDF Formulář RTF Žádost o povolení výjimky
elektronický formulář Formulář PDF Formulář DOC Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
elektronický formulář Formulář PDF Formulář DOC Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
  Formulář PDF Formulář RTF Žádost o územně plánovací informaci

Vyhláška č. 503/2006 Sb

Formulář PDF Formulář DOC Text vyhlášky

Vyhláška č. 499/2006 Sb

Formulář PDF Formulář DOC Text vyhlášky

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Autor: Radim Jasek