Černošice
Černošice

Aktuální výpis ze živnostenského rejstříku


Na požádání živnostenský úřad vydává v listinné nebo elektronické podobě:

a) výpis podle § 47 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona, tento výpis se vydá podnikateli, kterého se týká,

b) úplný výpis, který obsahuje všechny údaje,

c) částečný výpis, který obsahuje údaje v požadovaném rozsahu,

d) potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v živnostenském rejstříku určitý zápis není.


Výše uvedené typy výpisů vydává živnostenský úřad za těchto podmínek:
  • údaje o pokutách, bydlišti, pobytu a rodných číslech poskytuje jen podnikateli, kterého se týkají, správnímu orgánu, pokud tyto údaje potřebuje pro výkon své činnosti, a v případech stanovených jinými právními předpisy,
  • údaje živnostenského rejstříku po uplynutí 4 let ode dne zániku posledního živnostenského oprávnění podnikatele a údaje živnostenského rejstříku v případě nesplnění podmínek provozování živnosti poskytne osobě, která prokáže právní zájem a to v rozsahu b) až d)

Žádost o vydání výpisu ze živnostenského rejstříku naleznete v sekci formuláře.

Z domova ze svého počítače můžete vytvořit elektronickou Žádost u výpis z živnostenského rejstříku, disponujete-li:

Aplikace k vytvoření a odeslání elektronického podání je zdarma k dispozici na portálu živnostenského podnikání v části žádost o výpis.

 

Správní poplatky 20,- Kč za každou i započatou stranu

Kdy, s kým a kde situaci řešit:

V úředních hodinách na pracovišti:

Podskalská 19, Praha 2, odbor živnostenský úřad, přízemí budovy

Za tuto stránku odpovídá H. Vyhnalová

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie